Geen 330.555 maar wel 497.767 werklozen in januari 2020

vrijdag, 28 Februari 2020
Pers

Eerder deze week maakte de RVA de werkloosheidscijfers van januari 2020 bekend. Het ABVV wijst erop dat de RVA het enkel heeft over de uitkeringsgerechtigde werklozen. Daarnaast is er ook een grote groep werkzoekende werklozen die geen recht heeft op uitkeringen, en dus door de RVA niet wordt meegeteld. Deze groep van bijzonder kwetsbare werkzoekenden krimpt niet of nauwelijks.

In de statistieken van de gewestinstellingen vinden we verschillende categorieën terug van werkzoekende werklozen die geen uitkeringen ontvangen van de RVA:

  • Jongeren die net afstudeerden en nog nooit gewerkt hebben. Zij moeten beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt, maar hebben het eerste jaar geen recht op uitkeringen. Dit waren voor het hele land in de maand januari 43.200 jongeren.
  • Werklozen die verplicht zijn ingeschreven als werkzoekende hoewel ze geen recht hebben op werkloosheidsuitkeringen. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met een leefloon. Het gaat voor het hele land over 83.757 werkzoekenden, dat zijn er 4.663 méér dan in januari 2019.
  • Werklozen die zich vrijwillig inschreven als werkzoekende. Dit waren 40.255 werkzoekenden in januari 2020.

 

Daarnaast is er een groep werklozen die helemaal van de radar verdwijnt. Wie geen enkele uitkering ontvangt, is immers niet verplicht zich in te schrijven als werkzoekende. Hier komt wellicht een deel van de werklozen terecht die werden uitgesloten van inschakelingsuitkeringen na 36 maanden of niet voldoen aan de leeftijds- of diplomavereisten.

 

Tot slot wijst het ABVV erop dat er ook werknemers zijn die zich genoodzaakt zien een deeltijdse job te aanvaarden, maar op zoek zijn naar een voltijdse job. Als zij minder verdienen dan 1.531,93 euro bruto per maand, ontvangen zij een bijpassing van de RVA. In 2019 bevonden zich maandelijks gemiddeld 33.190 werknemers in deze situatie, waarvan meer dan 75% vrouwen.