Deze regering over zware beroepen? Geloof ze niet!

woensdag, 25 April 2018
Nieuws

Op vrijdag 30 maart werd er geglunderd in de Wetstraat, want de ministers hadden ‘een akkoord‘ in het dossier ‘belastend werk’.

Maar al snel bleek dat dat akkoord zich beperkte tot de bepaling van criteria en dat die criteria eigenlijk al vorig jaar door de vakbonden in het Nationaal Pensioencomité naar voor waren geschoven. Met dat verschil dat de regering slechts 3 criteria van de vakbonden heeft weerhouden en dat het 4de criterium ‘emotionele belasting’ enkel als verzwarende factor wordt aanvaard.

Nu laat de minister Bacquelaine wel graag uitschijnen dat er een ‘akkoord’ is, maar in realiteit geeft hij  enkel groen licht om het sociaal overleg opnieuw aan te vatten, want de invulling van wat nu eigenlijk een zwaar beroep is, komt terug naar de sociale gesprekspartners.

Wat de regering o.a. besliste, dat lees je uitgebreid in dit document.

We gaan niet akkoord met heel wat maatregelen die ze willen treffen. En wel om volgende redenen:

1. Hoe belastender je werk, hoe groter het pensioenverlies: tot 254 euro per maand.

Werknemers die pensioen verliezen door deze erkenning van belastend werk, aanvaarden wij niet. Zo willen we dat bij zowel werknemers in de privé, als contractuelen bij de overheid, de verhoging van loopbaanjaren ook voor de pensioenberekening telt – en dus niet enkel er de toegang toe verleent.

Er moet daarenboven een gepaste oplossing komen voor statutaire ambtenaren, die voordelige pensioenbreuken hadden en al dan niet erkend worden in het nieuwe stelsel.

2. De erkenning is te beperkt.

Het is onmenselijk om van werknemers, die extreem zwaar werk uitoefenen, te eisen dat ze effectief 38 jaar werk presteren. Het is niet te doen dat men van werknemers, die in aanmerking komen voor 1 categorie belastend werk, 42 jaar effectieve arbeid eist en ze pas op hun 60ste jaar met pensioen kunnen.

De invulling van de vier categorieën moet ruim en realistisch zijn en dienen als een waardige erkenning van de realiteit op de werkvloer.  Als je als werknemer blootgesteld bent aan 1 of meerdere categorieën, moet een uittrede vóór de leeftijd van 60 mogelijk zijn.

Een oplossing ligt echter wel in het verschiet: laat een jaar zwaar werk zwaarder meetellen in de pensioenberekening. Elk jaar zwaar werk zou gelijk moeten staan 1 jaar en 3 maanden. Dit zorgt er voor dat loopbanen met 35 jaar zwaar werk, vervroegd op pensioen kunnen op hun 60ste  jaar.

3. Vrouwen worden gediscrimineerd

Hun voorstel houdt enkel rekening met effectieve prestaties. Terwijl vrouwen meer gelijkstellingen hebben.  Werknemers met een zwaar beroep lopen meer kans om arbeidsongeschikt te worden. Conclusie? Gelijkgestelde periodes moeten volwaardig meetellen.

Emotionele belasting, waar vrouwen vaker mee in aanraking komen, wordt niet erkend als categorie, terwijl het Nationaal Pensioencomité dit wel had voorzien. De regering komt zo haar eigen akkoord niet na en zegt in feite dat het Nationaal Pensioencomité er enkel voor de schijn is. Emotionele belasting moet als volwaardig criterium tellen.

4. Belastend werk vóór 2020? Bij uitzondering telt eventueel 5 jaar mee

De gekende of aangetoonde periodes van ‘zwaar werk’ moeten volwaardig meetellen. Met wat er nu voorligt, is er een maximum-termijn 5 jaar. Neen, zeggen wij: alle periodes moeten meetellen.  

5. Er zijn besparingen in gelijkgestelde periodes en lange loopbaan (maar die moeten uitgesteld worden).

Besparingen in de pensioenen verwerpen we resoluut. Er kan geen sprake zijn van besparingen op gelijkgestelde periodes en lange loopbanen in 2019, want er zal geen stelsel zijn voor belastend werk. Deze twee dossiers werden door de regering zelf aan elkaar gekoppeld.

 

Onze eisen van de pensioenmanifestatie van #16mei

  • Geen pensioenverlies voor zwaar werk.
  • Realistische erkenning van zwaar werk: geen lege doos.
  • Lang en zeer zwaar werk moet uittrede voor 60 mogelijk maken.
  • Emotionele belasting is een realiteit die erkend moet worden.
  • Belastend werk uit het verleden moet meetellen voor het pensioen.
  • Intrekking van de pensioenbesparingen in de gelijkstellingen en lange loopbanen voor 2019.