Deze hervorming van het vennootschapsrecht wordt beter niet goedgekeurd

dinsdag, 26 Februari 2019
Pers

ACV, ABVV en ACLVB zijn zeer bezorgd over hervorming van het vennootschapsrecht die morgen besproken wordt in de kamer. De vakbonden vragen dan ook dit wetsontwerp niet goed te keuren. En om in de volgende legislatuur met een propere lei de modernisering van het vennootschapsrecht aan te pakken.

Het is  onbegrijpelijk dat het voorstel om een absolute aansprakelijkheidsbeperking (de ‘cap’)  in te voeren voor bestuurders gehandhaafd blijft. En dat zelfs in het geval van zware bestuursfouten. Stel dat een bestuurder en een werknemer samen tot het betalen van een schadevergoeding veroordeeld worden omwille van een zware fout. De vennootschap kan dan voor het volledige bedrag van de schadevergoeding aankloppen bij de werknemer, terwijl ze bij de eigen bestuurder slechts tot aan de cap kan aankloppen. Daarenboven zal ook de vordering van de werknemer tegen de bestuurder om zijn helft van de schade te vergoeden beperkt worden tot deze cap. Uiteindelijk dreigt de werknemer dus op te draaien voor het merendeel van de schade. En dient hij of zij deze schadevergoeding dan ook nog eens te betalen aan de vennootschap waar de bestuurder mee aan het roer zit. Het spreekt voor zich dat deze regeling alle principes van elementaire rechtvaardigheid met de voeten treedt.

Daarnaast zijn de vakbonden ook zeer bezorgd over de ingeschreven liberaliseringsmaatregelen. Het valt te vrezen dat de vrije keuze van  het toepasselijk vennootschapsrecht vooral aanleiding zal geven tot het opzetten van allerlei creatieve constructies om fiscale of sociale regelgeving te omzeilen. Het afschaffen van de minimumkapitaalverplichtingen zal dan weer eerder een duw in de rug betekenen voor personen met malafide intenties, eerder dan voor goedbedoelende ondernemers die er uiteindelijk toch ook de voorkeur aan zullen geven om  contracten af te sluiten met betrouwbare en voldoende gekapitaliseerde zakenpartners.