Corona-ouderschapsverlof: voor wie, wanneer en hoe?

vrijdag, 12 Juni 2020
Nieuws

Ouders kunnen corona-ouderschapsverlof opnemen om de combinatie (thuis)werk, gezin, schooltaken te verlichten. Wat zijn de voorwaarden? Hoe neem je het op? Welke uitkering ontvang je?

Het corona-ouderschapsverlof is een specifieke vorm van ouderschapsverlof die geldt vanaf mei 2020 tot 30 september 2020.   

Dit verlof komt bovenop het gewone ouderschapsverlof. Neem je dit corona-ouderschapsverlof op, dan wordt het niet afgetrokken van je normaal ouderschapsverlof.

Je kan dit corona-ouderschapsverlof enkel deeltijds opnemen: je onderbreekt met 1/5de of 1/2de (halftijds). Voltijds coronaverlof opnemen is onmogelijk.

Je kan dit per week of per maand, op verschillende manieren opnemen:

  • Ofwel in één aaneengesloten periode
  • Ofwel in één of meer al dan niet aaneensluitende periodes van één maand
  • Ofwel in één of meerdere, al dan niet aansluitende, perioden van een week
  • Ofwel in een combinatie van de tweede of derde optie.

Voorwaarden?

  • Elke werknemer die minstens één kind jonger dan 12 jaar ten laste heeft (tot 21 jaar indien het kind gehandicapt is of zonder leeftijdsbeperking indien de persoon met een handicap in een instelling verblijft), kan er gebruik van maken.
  • Je moet zeker een maand anciënniteit hebben in het bedrijf (één maand verbonden met een arbeidsovereenkomst met de werkgever).
  • Voor werknemers in de uitzendsector is het enkel toegankelijk als ze een ononderbroken contract hebben van meer dan 1 maand bij hetzelfde uitzendkantoor.
  • Je moet voltijds werken om 1/5de te kunnen onderbreken. Om halftijds te kunnen onderbreken, moet je minstens drie vierden van een voltijdse job werken. Deze voorwaarden van arbeidsduur moeten voldaan zijn op het moment waarop je corona-ouderschapsverlof ingaat.
  • Je hebt het akkoord nodig van je werkgever, die je minstens drie dagen vooraf moet inlichten (zie hieronder bij ‘Aanvragen’).

Voor pleegouders en adoptie-ouders gelden dezelfde regels.

Let op! Wat de regering voorziet is dus eigenlijk geen recht. De werkgever moet akkoord gaan. Als vakbond vinden we dit een probleem: het corona-ouderschapsverlof is er bijgevolg enkel voor wie een begripvolle werkgever heeft.

Aanvragen?

Ten minste drie werkdagen op voorhand breng je je werkgever schriftelijk op de hoogte via aangetekend schrijven of op elektronische wijze (e-mail) mits ontvangstbevestiging van de werkgever. Hierin vermeld je de begin en einddatum van het ouderschapsverlof. In onderlinge overeenstemming kan de termijn ingekort worden.

Je werkgever geeft je schriftelijk zijn akkoord binnen een termijn van maximum 6 werkdagen na je aanvraag en in ieder geval ten laatste voor de aanvang van het corona-ouderschapsverlof.

Ook als het om een omzetting of een schorsing van lopend ouderschapsverlof gaat, moet je werkgever binnen diezelfde termijn zijn akkoord meedelen. Ook hier kan in onderlinge overeenstemming de termijn ingekort worden.

Spreek schriftelijk af met je werkgever, waarna je werkgever online de aanvraag indient. Daarna ontvang jij een mail om jouw deel van de aanvraag af te handelen. Informatie daarover vind je hier op de RVA-website.
 

Omzetten of schorsen van lopend ouderschapsverlof/tijdskrediet met motief?

Mits akkoord van je werkgever kan een lopend 1/2de of 1/5de ouderschapsverlof of tijdskrediet met motief omgezet worden in corona-ouderschapsverlof, of geschorst worden. Indien je ouderschapsverlof een voorziene duurtijd heeft tot na het einde van dit corona-ouderschapsverlof, dan wordt je ouderschapsverlof vanaf die dag hernomen tot de oorspronkelijk aangevraagde einddatum. De periode waarin het ouderschapsverlof wordt omgezet in een corona-ouderschapsverlof wordt niet aangerekend voor de maximale duur van het ouderschapsverlof.

Uitkering?

Je moet de onderbrekingsuitkering aanvragen bij de RVA ten laatste 1 maand na de aanvang van je corona-ouderschapsverlof. Dit doe je via de website van de RVA.Ook de omzetting of de schorsing kan je online meedelen aan de RVA.

Privésector
                                

maandelijkse netto uitkering

gewoon ouderschapsverlof

maandelijkse verhoogde netto uitkering

corona-ouderschapsverlof

halftijds jonger dan 50 jaar 352,77 440,96
  ouder dan 50 jaar 475,58 594,48
  éénoudergezin 579,95 724,94
1/5de jonger dan 50 jaar 119,68 149,60
  ouder dan 50 jaar 179,52 224,40
  éénoudergezin 231,98 289,98

 

Openbare sector
                                                           

maandelijkse netto uitkering

gewoon ouderschapsverlof

maandelijkse verhoogde netto uitkering

corona-ouderschapsverlof

halftijds

jonger dan 50 jaar
(al dan niet éénoudergezin)

352,77 440,96
  ouder dan 50 jaar
(al dan niet éénoudergezin)
475,58 594,48
1/5de jonger dan 50 jaar
gewoon bedrag
119,68 149,60
  jonger dan 50 jaar éénoudergezin

160,94

201,18
 

ouder dan 50 jaar

(al dan niet éénoudergezin)

179,52

224,40

Door onze druk in het sociaal overleg met de regering werden de gewone uitkeringen met 25% verhoogd. Een belangrijke stap, maar idealiter komen we tot een aanpak waarbij er geen inkomensverlies is voor werknemers die dit het meeste nodig hebben, zodat er geen financiële drempel is en het daadwerkelijk om een recht gaat. Voorlopig is dat sowieso niet het geval want het akkoord van de werkgever is vereist waardoor dit corona-ouderschapsverlof geen echte oplossing is voor zij die het echt nodig hebben, werknemers die nog geen afspraken kunnen maken hebben over arbeidsduur of werklast, werknemers met een niet-begripvolle werkgever.