2012

Brochure Eindeloopbaan

Eindeloopbaan na Generatiepact en de nieuwe beslissingen van de regering Di Rupo

Met deze brochure willen we je wegwijs maken in de mogelijkheden om minder te werken of te stoppen met werken op het einde van de loopbaan.

Brochure Wegwijs in tijdskrediet

Wegwijs in tijdskrediet

Tijdskrediet met en zonder motief, landingsbanen,... Deze brochure brengt je op de hoogte van alle mogelijkheden om je loopbaan te onderbreken en van de nieuwe regels vanaf september 2012.
 

Brochure Index: voordelen versus vooroordelen

Index: voordelen versus vooroordelen

Hoe werkt onze index? Wat zijn de voordelen van ons indexsysteem, de automatische indexering? We ontkrachten de vooroordelen en beoordelen alle voorstellen om onze index te hervormen. Alle argumenten om de index te verdedigen op 20 blz. 

Brochure Grensarbeid Fr, Bel, Lux

Grensarbeid Frankrijk, België, Luxemburg

Als je werkt in een ander land dan waar je woont, in welk land betaal je dan belastingen? En bij welke sociale zekerheid ben je aangesloten? Deze brochure overloopt de verschillende situaties voor gedetacheerde werknemers in België, Frankrijk en Luxemburg.

Brochure Deeltijds werk

Deeltijds werk | rechten en valkuilen

Wat zijn je rechten als deeltijdse werknemer? Waar moet je op letten als je deeltijds gaat werken? Er bestaan heel wat verschillende systemen, informeer je op voorhand met deze brochure!
 

Brochure Sectorale Gids Uitzendarbeid 2011-2012

Sectorale Gids Uitzendarbeid 2011-2012

We duiden de spelregels van interim zoals de regel van gelijkwaardigheid (zelfde loon en voordelen). We belichten je arbeidsovereenkomst, sociaal statuut (loon, premies, vakantie, pensioen,...) en de verplichtingen van het uitzendkantoor en je werkgever.

Brochure Sociaal-Economische Barometer 2011

Sociaal-Economische Barometer

Aan de hand van cijfers inzake armoede, loon, inkomen, werkgelegenheid, sociale zekerheid, productiviteit, loonkost, overheidsfinanciën, energie en klimaat maken we de balans op van ons sociaal model en de economie.
Download (pdf ENG)

Brochure Pesten

Pesten op het werk: een syndicaal antwoord

Meer uitleg over het fenomeen pesten, de rol van de verschillende betrokkenen, een handig interventiemodel om tussen te komen,...