Brochure Voorbij onze grenzen

Voorbij onze grenzen

Deze brochure licht de internationale vakbondswerking van het ABVV toe. We strijden voor goede arbeidsomstandigheden voor iedereen en sociale rechtvaardigheid wereldwijd.

Brochure De staking van '60-'61

De staking van '60-'61

Rond de jaarwisseling van '60-'61 hield de staking tegen de Eenheidswet ons land een maand lang in de greep. Het was een keerpunt in de politieke en sociaal-economische geschiedenis van ons land en bovendien een mijlpaal voor het ABVV zelf.

Brochure Chemische producten: nieuwe etiketten

Chemische producten: nieuwe etiketten

Sinds 2009 zien werknemers die met scheikundige en gevaarlijke producten omgaan, nieuwe etiketten opduiken naast de bestaande. Voor hun eigen veiligheid moeten ze deze etiketten kunnen herkennen.

Brochure Rol van de arbeidsgeneesheer bij uitvoeren alcohol en/of drugtesten

Rol arbeidsgeneesheer bij al dan niet uitvoeren alcohol en/of drugtesten

In 10 vragen en antwoorden overlopen we de opdrachten van een arbeidsgeneesheer bij preventief gezondheidsonderzoek en de waarborgen voor het privéleven van werknemers.

Brochure Sociaal-Economische Barometer 2010

Sociaal-Economische Barometer 2010

Aan de hand van cijfers inzake armoede, loon, inkomen, werkgelegenheid, sociale zekerheid, productiviteit, loonkost, overheidsfinanciën, energie en klimaat maken we de balans op van ons sociaal model en de economie.

Brochure Tijdskrediet 2010

Arbeid en gezin beter combineren

Een evenwichtige combinatie tussen je job en je privéleven is mogelijk. Bijvoorbeeld met tijdskrediet, ouderschapsverlof of een vierdagenweek. Aarzel niet om deze instrumenten te gebruiken! Je hebt er recht op.

Brochure Giftige gassen

Giftige gassen in containers

Werknemers die containervrachten afhandelen lopen het risico in contact te komen met giftige gassen. Een gevaar dat de werkgevers onvoldoende kennen. Deze folder wijst iedereen op zijn rechten en plichten.

Brochure Belastinggids 2010

Belastinggids 2010

Ondanks de informatisering van de belastingberekening blijft onze Belastinggids een uiterst nuttig werkinstrument. Je krijgt raadgevingen om je aangifte correct in te kunnen vullen en ten volle de belastingaftrekken toe te passen waarop je recht hebt.

Brochure Arbeiders Bedienden wegwerken discriminaties

Arbeiders/Bedienden: wegwerken van discriminaties!

Er bestaan veel discriminaties tussen arbeiders en bedienden. Oplossingen zijn hoogstnodig. In onze nieuwe brochure geven we je onze voorstellen om die discriminaties tegen te gaan door middel van gerichte verbeteringen.

Brochure Equal Pay Day 2010

Een kleine gids voor grotere loongelijkheid

Samen pakken we de loonkloof aan! Deze praktische gids legt uit wat de loonkloof tussen vrouwen en mannen betekent, hoe groot die kloof is, wat we daar samen kunnen aan doen, ...