November 2023
Image
Affiche Stem ABVV Stem 3 sociale verkiezingen 2024

Download de affiche 'Samen sterk - Stem ABVV - Stem 3 ' voor de sociale verkiezingen van mei 2024.

November 2023
Image
Cover Ondernemingsraad kort ABVV2024

In deze brochure beantwoorden we al je basisvragen over de ondernemingsraad. Hoe verloopt een ondernemingsraad en wie neemt er aan deel? Wat wordt er besproken? Wat zijn de bevoegdheden en opdrachten? Hoe waarborg je de goede werking?

September 2023
Image
Cover ABC Procedure

Deze brochure geeft je een duidelijk beeld van het verloop van de sociale verkiezingen. Voor de stemming in mei 2024 moet er een hele procedure doorlopen worden. Dit 'ABC van de Procedure' is een handig overzicht van alle stappen in de verkiezingsprocedure van a tot z. 

September 2023
Image
Cover Flyer Word kandidaat

Zin om verandering te brengen in je bedrijf? Gedreven om het verschil te maken voor je collega’s? Vastberaden om stevig te onderhandelen en actie te voeren als het moet? Vind jij je terug in onze rode waarden? Stel je nu kandidaat bij de sociale verkiezingen!

September 2023
Image

Of het nu gaat om een zwangerschap, adoptie of pleegzorg, een kind krijgen roept veel vragen op. 

Deze brochure: 

- informeert werknemers in de privésector en overheidspersoneel in contractueel dienstverband over hun verlofmogelijkheden,

- wijst op de nieuwigheden in de wetgeving,

- geeft tips en weetjes mee voor werknemers en vakbondsafgevaardigden.

September 2023
Image
Cover Flyer Vrouwen

Evenwichtige beslissingen over loon, werkuren, contracten, veiligheid … komen er enkel via evenwichtige vertegenwoordiging. Daarom moeten vrouwen mee onderhandelen en mee beslissen. Daarom wil het ABVV meer vrouwen op de lijsten bij de sociale verkiezingen in 2024. 

mei 2023
Image

Een extra in tijden van loonblokkering. Via KB heeft de regering de modaliteiten van de koopkrachtpremie vastgelegd. Deze korte brochure geeft de belangrijkste elementen uit het KB en de praktische modaliteiten over hoe de koopkrachtpremie het best kan worden ingevuld op ondernemings- en sectoraal niveau.

Maart 2023
Image
Waarom een voorwaarde 'effectieve tewerkstelling' nadelig is voor vrouwen

Sommige regeringsleden willen de toegang tot het minimumpensioen afhankelijk maken van 5.000 dagen feitelijke arbeid gedurende een loopbaan. Voor veel vrouwen zal dit onmogelijk zijn! We hebben dus de berekeningen gemaakt: ongeveer één op zeven van de vrouwelijke rechthebbenden op het minimumpensioen zouden tot 440 euro per jaar verliezen. Deeltijds werk en onderbroken loopbanen zijn geen levenskeuzes, maar realiteiten die vrouwen al gedurende hun beroepsleven benadelen. Deze effectieve arbeidsvoorwaarde zou hen dubbel straffen. Lees ons betoog over dit onderwerp.

Maart 2023
Image
Cover jullie hebben rechten

Bent u een werknemer afkomstig uit een land van de Europese Unie en hebt u vragen over uw rechten? Het ABVV kan u helpen om toegang te krijgen tot deze informatie, uw vragen beantwoorden en u bij deze stappen begeleiden.

Januari 2023
Image

België kent een systeem van automatische loonindexering. Hierbij worden de lonen van het overgrote deel van de werknemers in de privésector, de lonen van het overheidspersoneel en de sociale uitkeringen en pensioenen aangepast aan de evolutie van de consumptieprijzen. Die  consumptieprijzen worden gemeten aan hand van een ‘korf’ van producten.

In deze brochure beantwoorden we de meest gestelde vragen.

 

English? Click here.

¿Español? Haga clic aquí.

Français ? Cliquez ici.