Bedrijven en mensenrechten: België moet engagement concreet maken

maandag, 21 Oktober 2019
Nieuws

Afgelopen vrijdag eindigde in Genève de vijfde onderhandelingssessie over het ontwerp voor een bindend VN-verdrag inzake bedrijven en mensenrechten. Hoewel er nog een lange weg te gaan is voordat een internationaal verdrag wordt aangenomen, is een dergelijk instrument essentieel om een einde te maken aan de straffeloosheid van multinationals op het gebied van de mensenrechten. De Belgische ngo’s roepen België op om zijn engagement in dit proces nu te bevestigen.

"Wij zijn blij met de constructieve en open dialoog van de afgelopen week, tussen de aanwezige Belgische organisaties en de Belgische vertegenwoordiger in Genève. We vragen België echter zijn engagement voor het proces concreet te maken en in de toekomst een leidende te rol te spelen in de onderhandelingen. We vragen ook dat ons land er bij de Europese Unie op aandringt om snel tot een Europees onderhandelingsmandaat te komen op de gebieden die onder haar bevoegdheid vallen”, zegt Hanne Flachet, beleidsmedewerker voor FIAN Belgium.

Het is cruciaal om het doel van dit verdrag niet uit het oog te verliezen. Overal ter wereld worden werknemers en van transnationale bedrijven en lokale gemeenschappen door hun acties getroffen. "Er zijn veel gevallen van inbreuken op de mensenrechten bekend, zowel in het Zuiden als in het Noorden. Om een voorbeeld uit België te nemen: de Indiase slachtoffers van de asbestgigant ETEX (ex-Eternit) ondervinden grote moeilijkheden om hun zaak voor de Belgische rechtbanken te brengen vanwege het internationale rechtsvacuüm", legt Wies Willems, Beleidsmedewerker Natuurlijke Rijkdommen Broederlijk Delen, uit.

Els Hertogen, Directeur van 11.11.11-Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging: “Het Internationaal Verdrag inzake bedrijven en mensenrechten is een historische kans om het internationale recht te harmoniseren, inbreuken op de mensenrechten door bedrijven te voorkomen en de huidige machtsongelijkheid tussen mensen, de planeet en bedrijven te verminderen. Het zou garanderen dat mensenrechtenverplichtingen voorrang krijgen op handels- en investeringsbelangen”.

Op Belgisch niveau is het engagement voor internationale regulering rond bedrijven en mensenrechten opgenomen in de regionale beleidsverklaringen van Wallonië, Brussel en Vlaanderen. Het Europees Parlement heeft al meerdere keren zijn steun uitgesproken in maar liefst 9 resoluties ten gunste van het proces, tijdens de vorige zittingsperiode, waaronder Resolutie 2018/2763(RSP) van 4 oktober 2018. Verscheidene vrouwelijke leden van het Europees Parlement waren ook aanwezig in Genève.

Tot slot geniet het initiatief brede steun van het Europese en internationale burgers en maatschappelijk middenveld. Meer dan 660.000 mensen tekenden tot nu toe de Europese petitie tegen het ISDS en voor een internationaal verdrag inzake bedrijven en mensenrechten (gesteund door een alliantie van 200 Europese vakbonden, NGO's en sociale bewegingen).

Ondertekenaars: 11.11.11; ABVV; AchACT; ACV: ACLVB; Broederlijk Delen; CNCD-11.11.11; Entraide et Fraternité; FIAN ; Justice & Paix ; WSM