ABVV verzet zich tegen het rechtsliberaal-patronaal offensief

woensdag, 20 mei 2020
Pers

Vermindering van sociale bijdragen, een taxshift bis, een belastingverlaging, een nieuwe golf van flexibilisering, versoepelen van ontslagen, politieke kortzichtige schermutselingen… De politieke rechterzijde en sommige werkgeversorganisaties houden sinds gisteren een echt offensief in de media. Het is een aanval op de rechten van de werknemers op het moment dat veel gezinnen onder de sociaaleconomische gevolgen van de coronacrisis gebukt gaan.

Het ABVV roept op tot terughoudendheid, respect en gezond verstand. We stellen voor om de oude recepten uit het verleden los te laten, die zijn immers al inefficiënt en gevaarlijk gebleken voor onze solidariteits- en beschermingssystemen, met name de sociale zekerheid en onze openbare diensten die samen met de werknemers grotendeels de externe schokken hebben opgevangen.

Met verbazing heeft het ABVV kennis genomen van de relancevoorstellen die achtereenvolgens door enkele werkgeversorganisaties (UCM en Voka) en een deel van de politieke rechterzijde (MR) zijn aangekondigd. Deze achterhaalde, ouderwetse voorstellen zijn onaanvaardbaar op een moment dat het zorgpersoneel meer dan ooit gemobiliseerd blijft om covid-19 uit te roeien en terwijl veel werknemers zich met hart en ziel inzetten om de productie in talrijke sectoren opnieuw op te starten.

Erger nog, het ABVV merkt op dat er geen enkele structurele oplossing voor de economische en sociale problemen wordt aangereikt. Geen woord over de dringende herfinanciering van onze sociale zekerheid. Terwijl, ter herinnering, dezelfde irrationele en inefficiënte politieke keuzes ons systeem van sociale bescherming al hebben ontrafeld en ondergefinancierd, met de gekende rampzalige gevolgen voor onze gezondheidszorg.

Deze standpunten en verklaringen zullen de kalmte niet doen terugkeren in onze samenleving in crisis. Het is schokkend te moeten vaststellen dat na 3 maanden crisisbeheersing, die overigens nog aan de gang is, de rechtsliberale partijen en sommige werkgeversorganisaties hebben beslist om verandering en vooruitgang de rug toe te keren en teruggrijpen naar inefficiënte, verouderde en gevaarlijke recepten.

Van koers wijzigen

Het ABVV is duidelijk: het is tijd om de koers te wijzigen. We pleiten voor een grondige hervorming van de arbeidswereld en de fiscaliteit. Ontslag mag uitsluitend overwogen worden als laatste piste, er moet voorrang gegeven worden aan brugpensioen (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag) of collectieve arbeidsduurvermindering, zeker in de economische en gezondheidscrisis die we nu doormaken. Naar het voorbeeld van Spanje en andere landen moeten we onze werknemers beschermen want ze zouden de slachtoffers kunnen worden van een ‘collectief faillissement’. Laat ons lessen trekken uit deze crisis en de arbeidswereld collectief kaderen, sociaal rechtvaardig, inclusief en op voorspoed gericht. Hoe? Door onze relatie met arbeidstijd te herzien en via een bijkomende inspanning om privéleven en beroepsleven te verzoenen en collectieve arbeidsduurvermindering in te voeren.

Veeleer dan nutteloze voorstellen opnieuw op te rakelen zoals sommigen nu doen, staat het ABVV erop dat we een reeks actoren doen bijdragen die vandaag niet of zeer weinig bijdragen aan onze economische of sociale welvaart. We pleiten voor de invoering van een belasting op digitale diensten van de internetgiganten (GAFA) en een kerosinetaks. Zoals in veel landen (bijv. een wetsvoorstel in Argentinië) gebeurt of zoals Duitsland en Japan na de Tweede Wereldoorlog hebben gedaan, pleit het ABVV voor de invoering van een belasting op grote vermogens. We hameren erop dat steunmaatregelen en andere vormen van overheidsinterventies verbonden worden aan de verwezenlijking van sociale, ecologische, ethische en politieke doelstellingen. Overheidsgeld kan niet door deuren en ramen weggegooid worden door blanco cheques te tekenen voor ondernemingen.

We roepen op tot respect en gezond verstand. De politiek heeft niet tot doel mensen tegen elkaar op te zetten of de dialoog tussen verschillende geledingen van de samenleving te vertroebelen. Integendeel, de politiek moet de voorwaarden creëren voor een serene en constructieve dialoog voor de toekomst.