ABVV tekent geen akkoord voor 0% loonmarge

woensdag, 26 Oktober 2022
Pers

Op vraag van de federale regering komt het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) binnenkort met een rapport over de maximale marge voor de Belgische lonen. Volgens de huidige berekeningen zou hieruit een maximale loonmarge van 0% komen voor de onderhandelingen over een interprofessioneel akkoord (IPA).

Tegelijkertijd maakt de Nationale Bank van België bekend dat de winstmarges van Belgische bedrijven een nieuw recordniveau bereiken in het tweede kwartaal van dit jaar: 45,2%.

Het VBO heeft de welzijnsenveloppe al gegijzeld. Het wil “geen verhoging van de sociale uitkeringen, tenzij dit deel uitmaakt van de interprofessionele loononderhandelingen.” Dit is in strijd met de wet. Die bepaalt immers dat de sociale partners vóór 15 september advies moeten uitbrengen over de verdeling van de welvaartsenveloppe.

Het ABVV betwist de zogenaamde Belgische ‘loonhandicap’. Er wordt in de berekening namelijk geen rekening gehouden met de miljarden aan loonsubsidies voor ondernemingen, precies toegekend om hun concurrentiepositie te vrijwaren.

In lijn met de boodschap van de voorbije twee jaar – onder andere tijdens parlementaire hoorzittingen en tijdens acties op straat en in de bedrijven – zal het ABVV geen enkel akkoord ondertekenen waarin sprake is van maximum 0% loonsverhoging voor alle werknemers.

Wij zullen in geen geval de loonstop onderschrijven in deze periode van diepe crisis, die nu al ongeziene gevolgen kent voor de gezinnen. En al helemaal niet wanneer we zien dat de overwinsten en de winstmarges van Belgische bedrijven historisch hoge toppen scheren.