ABVV steunt actie IGO-gepensioneerden

dinsdag, 23 November 2021
Nieuws

ABVV steunt actie IGO-gepensioneerden

 

Het Collectief IGO voerde gisteren actie aan de Pensioentoren in Brussel. Het collectief groepeert een breed spectrum van verenigingen, gaande van vakbonden, mutualiteiten tot armoedeorganisaties. Samen roepen die op om de Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) grondig te hervormen. Het ABVV tekent alvast present.

 

De politieke discussie gaat vooral over de verblijfsvoorwaarde. Gepensioneerden die een Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) (een soort minimumpensioen uitgekeerd door het OCMW) ontvangen, moeten ‘daadwerkelijk en effectief’ in België verblijven. Volgens de huidige voorwaarden mogen IGO-ontvangers maximaal 29 dagen in het buitenland verblijven. Sinds 1 juli 2019 controleren de postbodes van BPost of de gepensioneerde in België verblijft. Een postbode belt daarvoor aan bij de oudere. Wie drie keer niet aanwezig, krijgt een verblijfsbewijs in de bus waarmee de IGO’er zich binnen de vijf dagen moet aanmelden bij de gemeente. Vervolgens moet de gepensioneerde het document terugsturen naar de Federale Pensioendienst (FPD). Door de coronapandemie werden de huiscontroles opgeschort, maar sinds 1 oktober 2021 zijn die controles in principe terug mogelijk. In de praktijk zijn ze nog niet heropgestart.

 

Het ABVV bepleit zowel een verhoging van het maximaal aantal dagen in het buitenland als een aanpassing van de controleprocedure. Om te beginnen moet het aantal dagen in het buitenland tot 90 worden verhoogd. Daarnaast zijn controles aan huis een onaanvaardbare schending van het privéleven van gepensioneerden. Velen hebben het gevoel dat ze ‘niet meer mogen buitenkomen’. Bovendien leidt de procedure tot een hoog aantal onterechte schorsingen.


‘Controles aan huis zijn een onaanvaardbare schending van het privéleven van gepensioneerden.’

Aangezien de problematiek mogelijk besproken worden op het FPD-beheerscomité van 22 november, vond de actie plaats aan de Pensioentoren in Brussel. Ondertussen ligt ook een wetsvoorstel voor in het federaal parlement.

 

Het ABVV roept de politiek op haar verantwoordelijkheid te nemen.