ABVV-congres: 10 werven voor de komende 4 jaar

vrijdag, 03 Juni 2022
Pers

Tijdens een tweedaags congres van het ABVV, spraken ongeveer 1.500 militanten en vakbondsverantwoordelijken zich uit over de toekomstplannen van het ABVV. Koopkracht, de rol van de overheid en syndicale vrijheden staan centraal in ons verhaal met als rode draad: het ABVV als sterke gelijkmaker.

De vakbondsmilitanten van het ABVV namen voor hun vakcentrale of gewestelijke afdeling het woord, getuigden over de economische en sociale realiteit op de werkvloer, discussieerden en stemden mee over de neergelegde congresteksten en resoluties. Deze resoluties zijn krijtlijnen waarin de socialistische vakbond haar maatschappelijke standpunten en visie geeft op de toekomst. Samen werden de prioriteiten qua beleid en actiepunten bepaald voor de komende vier jaar.

Meer solidariteit en gelijkheid na corona is de naam van het toekomstproject dat door de congresleden is goedgekeurd. Een samenvatting in 10 werven kan je op onze site terugvinden, net al alle andere congresteksten.

In deze periode van ongekende inflatie bevestigden de militanten dat een verhoging van de koopkracht (lonen en sociale uitkeringen) een topprioriteit is. Met nog een kleine 3 weken te gaan voor de nationale koopkrachtmanifestatie van het gemeenschappelijk vakbondsfront, loopt de mobilisatie dan ook bijzonder positief.

Naast koopkracht, lag de focus op meer overheidssturing, sterke openbare diensten en een sterke, federale sociale zekerheid. De militanten spraken zich tenslotte ook opvallend fel uit tegen extreemrechts en benadrukten het belang van het recht op actievoeren, met inbegrip van het stakingsrecht. Zonder syndicale vrijheden dreigen we terecht te komen in een samenleving waar de wet van de kapitaalkrachtigen overheerst en waar werknemers – maar ook andere sociale organisaties – niet langer ongestraft hun stem kunnen laten horen in de openbare ruimte.

Het congres bevestigde tot slot het vertrouwen in de voorzitter, Thierry Bodson en algemeen-secretaris, Miranda Ulens.