4 pistes om de sociale zekerheid te spekken

donderdag, 26 September 2019
Nieuws

Wij schuiven 4 pistes naar voor om onze sociale bescherming en zekerheid te vrijwaren. Zo vermijden we te besparen op kap van wie ziek wordt, een ongeval krijgt of met pensioen gaat.

De mensen mogen de rekening niet gepresenteerd krijgen van de slechte wil en het slecht beleid van de afgelopen jaren. Laat ons focussen op de inkomsten, en niet op de uitgaven van de sociale zekerheid. We mogen niet voorbij gaan aan de noden van de mensen. Zeker in onzekere tijden moet je kunnen rekenen op terugbetaling bij de dokter, een pensioen, betaalde vakantie, een uitkering wanneer je ziek wordt of je job verliest…

Een mirakeloplossing bestaat niet, maar werken op de volgende pistes betekent onze sociale bescherming en zekerheid vrijwaren.

1) Meer volwaardige jobs voor meer sociale bijdragen

Volwaardige kwalitatieve jobcreatie moet de beleidsdoelstelling zijn.

Een beleid van bij-jobs, bij-jobs, bij-jobs, gericht op wie al werkt heeft, studenten, gepensioneerden, brengt onvoldoende inkomsten op voor de sociale zekerheid. Daarnaast worden die inkomsten bijkomend ondergraven doordat meer en meer statuten ontsnappen aan bijdragen: studentenarbeid, flexi-jobs, bijklussen tot 6.250 euro per jaar,… Hetzelfde geldt voor de wildgroei aan alternatieve vormen van verloning. De voorbije jaren kregen bedrijven een pak meer opties om loonvoordelen toe te kennen zonder de gewone bijdragen (denk aan de cafetariaplannen, hopsitalisatieverzekering, aanvullend pensioen).

Als de federale regering blijft goochelen met dit soort zaken, moet ze ook maar zorgen dat de rekening klopt. Zelfs voor de taxshift, waarbij werkgevers veel minder moeten bijdragen (25% i.p.v. 33%), klopt de rekening niet.

Jij dreigt als werknemer twee keer te verliezen: een eerste keer omdat je bij-job, statuut of alternatief loonvoordeel niet of nauwelijks meetelt voor de opbouw van je pensioen-, ziekte- of werkloosheidsrechten, en een tweede keer omdat er “bespaard” wordt op je pensioen, uitkering, terugbetaling bij de dokter …

2) Meer investeren om vergrijzing te omarmen

De sociale zekerheid heeft meer inkomsten nodig gezien de vergrijzing. Die stijgende levensverwachting is een goede zaak, daar is iedereen het over eens. Die vergrijzing moeten we omarmen, en dit moet zich uiten in een geactualiseerde financiering.

3) Alle inkomens doen bijdragen

Extra financiering kan en moet gevonden worden bij grote vermogens door het invoeren van een algemene sociale bijdrage.

Vandaag wordt de sociale bescherming van de mensen voor een groot deel gespekt door bijdragen van één inkomenscategorie: inkomsten uit arbeid. Een deel van je loon wordt afgehouden. Maar de uitgaven dekken veel meer, bijv. gezondheidszorg voor quasi iedereen. Daarom pleiten we voor een nieuwe bijdrage die de kapitaalinkomens aanspreekt. De opbrengst wijzen we rechtstreeks toe aan de sociale zekerheid.

4) Strijden tegen loon- en bijdragefraude

Investeren in een doorgedreven strijd tegen fraude verdient zichzelf dubbel en dik terug. Geef inspectiediensten voldoende middelen, mensen, bevoegdheden en instrumenten om de loon- en bijdragefraude aanpakken.