17 vakbondsleden van ABVV in hoger beroep veroordeeld

dinsdag, 19 Oktober 2021
Pers

Het ABVV, dat momenteel in een federaal comité in Luik vergadert, neemt kennis van de gerechtelijke beslissing betreffende 17 van zijn leden, waaronder zijn voorzitter. Dit comité beslist op welke manier onze syndicale organisatie zal reageren op deze uitspraak.

Om 12 uur is er al een solidariteitsbijeenkomst gepland op de Place St Lambert in Luik waarop ABVV-voorzitter Thierry Bodson het woord zal nemen.

Het Hof van Beroep van Luik bevestigde het vonnis van de correctionele rechtbank in de zaak rond ‘het viaduct van Cheratte’.

Zeventien ABVV-vakbondsleden kregen in eerste aanleg voorwaardelijke gevangenisstraffen (van 15 dagen tot een maand) en boetes van enkele honderden euro's. En waarom? Alleen maar voor hun aanwezigheid bij een wegversperring op een stakingsdag, op 19 oktober 2015, vandaag precies zes jaar geleden.

Kwaadwillige belemmering van het verkeer werd ingeroepen (art. 406 van het strafwetboek), net als in het proces waarbij in 2019 de voorzitter van ABVV Antwerpen, Bruno Verlaeckt, werd veroordeeld. 

In beide gevallen krijgen vakbondsleiders zwaardere straffen, om iedereen ervan te weerhouden sociaal verzet te organiseren.

Voor het ABVV vormen dit besluit en de argumenten die eraan ten grondslag liggen een kwaadwillige belemmering van de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid om actie te voeren en de uitoefening van het stakingsrecht. Kortom, dit besluit vormt een belemmering voor de uitoefening van democratische rechten. Niet alleen voor vakbonden maar voor alle protestbewegingen.

Daarom gaan wij in beroep bij het Hof van Cassatie en zijn wij vastbesloten onze rechten te doen gelden in Straatsburg, voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Na de uitspraak van het Hof van Beroep van Luik inzake de veroordeling van 17 vakbondsleden, zal het ABVV:

  • een sensibiliseringscampagne uitwerken waarbij we de gevolgen van deze ontwikkelingen voor syndicalisten en andere actievoerders uitleggen;
  • een actiedag organiseren die gedekt wordt met een stakingsaanzegging van 24 uur.