Terug

Coronamaatregelen voor volledig werklozen verlengd

Coronamaatregelen voor volledig werklozen verlengd

Tot eind augustus daalt je uitkering als volledig werkloze niet. De coronaperiode telt niet mee bij de berekening van de duurtijd van je inschakelingsuitkering. Werkloze artiesten worden verder ondersteund.

De regering heeft enkele maatregelen die eind juni zouden aflopen, verlengd tot en met 31 augustus. De uitkeringen voor volledige werkloosheid dalen niet verder, de duurtijd van inschakelingsuitkeringen wordt gegarandeerd en artiesten worden verder ondersteund. Deze beslissingen kwamen er op uitdrukkelijke vraag van de vakbonden. Het is immers uitermate moeilijk om in deze coronacrisis een job te vinden.
 

Schorsing daling uitkeringen

Het bedrag van je uitkering als volledig werkloze daalt normaalgezien na verloop van tijd. Dat heet ‘degressiviteit’. Die daling in de tijd is nu bevroren van 1 april tot en met 31 augustus.

Het bedrag waarop je recht had op 1 april, blijft dus behouden tot en met 31 augustus 2020. Je uitkering daalt niet.

Dien je een uitkeringsaanvraag in tussen 1 april en 31 augustus, en had je op 1 april geen recht op uitkeringen (bijvoorbeeld omdat je die dag aan het werk was), dan heb je recht op:

  • Het bedrag waarop je aanspraak gemaakt zou hebben op 1 april indien je je op het moment van de uitkeringsaanvraag in een lagere fase bevindt;
  • Het bedrag waarop je aanspraak maakt bij de uitkeringsaanvraag indien je je op dat moment in een hogere fase bevindt.

De degressiviteit van je uitkering schuift als het ware 5 maanden op. De uitkeringsfase waarin je je bevindt op 1 april, en de daarop volgende fasen, worden met 5 maanden verlengd. Deze verlenging zal gebeuren na 31 augustus 2020.
 

Berekening duurtijd inschakelingsuitkering

Met de periode van 1 april tot en met 31 augustus 2020 wordt geen rekening gehouden bij de berekening van de duurtijd van inschakelingsuitkeringen.

Het basisrecht op inschakelingsuitkeringen van 36 maanden wordt met 5 maanden verlengd.

Mensen met een ernstige medische, mentale, psychiatrische of psychische beperking (MMPP) van wie het recht eindigde op 31 maart 2020 behouden hun inschakelingsuitkeringen tot en met 30 september 2020. Het recht op beschermingsuitkeringen is uitgesteld naar 1 oktober 2020.

Kon je geen inschakelingsuitkeringen aanvragen voor je de leeftijd van 25 jaar bereikte omdat je studies onderbroken zijn, of je examens werden uitgesteld door de Covid19-maatregelen, dan hoef je niet te panikeren. Je kan je uitkeringsaanvraag indienen tot 13 maanden na het einde van je studies.
 

Ondersteuning werkloze artiesten

Er werden twee maatregelen genomen ter ondersteuning van werkloze artiesten:

  • Om na het eerste jaar werkloosheid geen lagere uitkering te ontvangen (‘degressiviteit’) moet een artiest 156 arbeidsdagen in loondienst aantonen in een referteperiode van 18 maanden, waarvan 104 arbeidsdagen in de artistieke sector. De periode van 1 april tot en met 31 augustus 2020 wordt hierbij geneutraliseerd. Dit komt bovenop de bevriezing van de degressiviteit (zie hierboven in dit artikel).

    Voorbeeld: stel dat de eerste uitkeringsperiode eindigt op 1 mei 2020, dan wordt deze verlengd tot 1 oktober 2020 (de schorsing bedraagt 5 maanden). De referteperiode van 18 maanden zou dan lopen van 1 april 2019 tot en met 30 september 2020. Na neutralisering van de periode van 1 april tot en met 31 augustus, wordt de referteperiode waarin je 156 arbeidsdagen in loondienst moet aantonen met 5 maanden opgeschoven: 1 november 2018 tot 30 september 2020.
     
  • Er wordt rekening gehouden met de coronaperiode om het vergoedingspercentage van 60% te behouden gedurende 12 maanden na het eerste jaar werkloosheid. Artiesten voor wie dit ‘voordeel’ normaal gezien afloopt in de periode van 1 april tot 31 augustus 2020, kunnen het behouden tot 31 augustus 2020.