Werkloosheid

Welvaartsaanpassingen sociale uitkeringen

Actu Welvaartsaanpassingen sociale uitkeringen

Bovenop de indexaanpassing worden de sociale uitkeringen aangepast aan de welvaart. Dankzij onze acties wordt de beschikbare enveloppe volledig besteed en verhogen alle minima

1 april: belastingvermindering voor lage lonen

Actu 1 april: belastingvermindering voor lage lonen

Nieuw in april: belastingvermindering lage lonen, hogere bedrijfsvoorheffing tijdelijk werklozen, uitbreiding begeleiding oudere werkzoekenden

3000 manifestanten in Antwerpen

Actu 3000 manifestanten in Antwerpen

Een drieduizendtal manifestanten heeft vrijdag (18/02) betoogd in het centrum van Antwerpen

IPA-bis onvoldoende!

Actu IPA-bis onvoldoende!

Het ABVV kan niet instemmen met het bemiddelingsvoorstel van de regering zoals het nu voorligt. We handhaven onze nationale actiedag op 4 maart. Lees en download het nieuwe pamflet

ABVV verwerpt ontwerp-IPA 2011-2012

Actu ABVV verwerpt ontwerp-IPA 2011-2012

Een grote meerderheid (75%) binnen onze vakbond keurt het ontwerp-IPA af. We zetten een sensibiliserings- en mobilisatiecampagne op en voeren elke vrijdag actie.