Samenleving en Diversiteit

ABVV neemt deel aan internationale conferentie over LGBT-rechten

Actu ABVV neemt deel aan internationale conferentie over LGBT-rechten

Het ABVV wil de discriminaties van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender werknemers een halt toe roepen en neemt deel aan de mensenrechtenconferentie in het kader van de World Out Games in Antwerpen.

Stop de discriminatie van LGBT-werknemers

Actu Stop de discriminatie van LGBT-werknemers

We steunen de oproep van het Europees vakverbond om discriminaties van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LGBT) werknemers een halt toe te roepen. We dragen deze boodschap mee in de Belgian Pride

Strijd tegen discriminatie blijft prioriteit

Actu Strijd tegen discriminatie blijft prioriteit

Tien jaar na de Verklaring van Durban is de strijd tegen racisme en discriminatie nog niet gestreden. "Die strijd is én blijft een prioriteit voor de hele vakbeweging", aldus ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw op de VN-conferentie