Samenleving en Diversiteit

Verzet tegen aanvallen op beroepsgeheim

Verzet tegen aanvallen op beroepsgeheim

In het kader van de strijd tegen het terrorisme vormt de aanval op het beroepsgeheim een volgende stap in de ondermijning van onze democratische waarden. Het wetsvoorstel waarbij actieve informatieplicht wordt opgelegd aan sommige beroepscategorieën gaat een stap te ver.

Internationale actiedag tegen arrestatie 26 vakbondsleiders in Bangladesh

Internationale actiedag tegen arrestatie vakbondsleiders

De internationale vakbonden IndustriALL en UNI organiseren vandaag een wereldwijde actiedag tegen de arrestatie van 26 vakbondsleiders, activisten en arbeiders uit de textielsector van Bangladesh.

Sociale bescherming: essentieel onderdeel van ontwikkelingssamenwerking

Vakbonden, mutualiteiten en ngo's roepen minister De Croo op om sociale bescherming te verankeren in de ontwikkelingssamenwerking.

Stop de vooroordelen!

Actu Stop de vooroordelen

Tal van vooroordelen over vluchtelingen doen de ronde. Hoog tijd om één en ander op te helderen.

ABVV tegen banalisering extreem-rechts gedachtengoed

Actu ABVV tegen banalisering extreem-rechts gedachtengoed

We protesteren krachtdadig tegen de uitspraken van sommige ministers en staatssecretarissen