Samenleving en Diversiteit

ABVV tegen banalisering extreem-rechts gedachtengoed

Actu ABVV tegen banalisering extreem-rechts gedachtengoed

We protesteren krachtdadig tegen de uitspraken van sommige ministers en staatssecretarissen

Koopkracht versterkt - statutair congres ABVV

Actu Koopkracht versterkt - statutair congres ABVV

Tijdens ons congres bepalen we onze strategie, actiepunten en prioriteiten voor de komende vier jaar en kiezen we onze verantwoordelijken. Een uitgebreid verslag

18 december: dag van de rechten van de migrerende werknemers

18 december: dag van de rechten van de migrerende werknemers

Ter gelegenheid van de Internationale dag van de Migrant, hebben militanten van het ABVV, het ACV, CIRE en ORCA vandaag verzamelen geblazen voor het kabinet van staatsecretaris voor Asiel en Migratie, Maggie De Block

Voor een menswaardig asielbeleid

Actu Voor een menswaardig asielbeleid

Het ABVV roept de bevoegde politici op om de uitwijzingen te stoppen zolang er geen menswaardig asielbeleid is

ABVV neemt deel aan internationale conferentie over LGBT-rechten

Actu ABVV neemt deel aan internationale conferentie over LGBT-rechten

Het ABVV wil de discriminaties van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender werknemers een halt toe roepen en neemt deel aan de mensenrechtenconferentie in het kader van de World Out Games in Antwerpen.