Alle thema's

Nieuws

De uber-uitdaging: werk in de platformeconomie

De platformeconomie, waarin apps zoals Uber, Airbnb of Deliveroo zijn ingebed, zet heel wat verworven werknemersrechten op de helling. Tijd voor oplossingen.

Stop de haatpraat over mensen zonder papieren

Het Europees Vakverbond en het ABVV uiten hun solidariteit en steun aan mensen zonder papieren.

Te warm om te werken?

Te warm om te werken?

De temperaturen kunnen dezer dagen hoog oplopen en bemoeilijken de werkomstandigheden.

Persberichten

Het re-integratietraject van zieken: een ontslaginstrument voor werkgevers

De eerste cijfers bevestigen wat wij al vreesden: de nieuwe re-integratieprocedure voor zieken is een ontslaginstrument voor werkgevers.

Herintegratie zieke werknemers: gewijzigd akkoord door druk sociale gesprekspartners, maar nog steeds niet aangepast aan realiteit

Voor werknemers die het nu al moeilijk hebben, blijft het akkoord niet te slikken.