december 5 2019

Knalmoment - protest middenveld en cultuursector

Op donderdag 5 december protesteren het middenveld en de cultuursector tegen de brute besparingen van de Vlaamse regering. Ook de vakbonden en het personeel van de VRT voeren actie.

november 27-30 2019

Festival van de gelijkheid

Op 28-29-30 november 2019, strijkt Curieus neer in Gent voor de zevende editie van het Festival van de Gelijkheid. Op het programma: debatten, voorstellingen, lezingen, optredens, workshops ...

november 11 2019

Vrouwendag 2019

Kom naar de Vrouwendag in Antwerpen en netwerk met de Ladies in Red.

mei 12 2019

Right(s) now - Mars voor klimaat en sociale rechten

Op enkele dagen van de verkiezingen laten we samen met burgerbeweging Hart boven Hard onze stem horen.

april 29 2019

Studiedag 'Gelijkheid-Solidariteit-Waardigheid'

Op 29 april buigen we ons, samen met Socialistische Mutualiteiten en Solidaris over de toenemende ongelijkheden in de samenleving.

april 24 2019

Stop criminalisering sociale acties

De criminalisering van vakbonden en syndicale acties moet stoppen. Afpraak op 24 april aan het Antwerpse Hof van Beroep.

maart 28 2019

Debat 'Waardige inkomens voor iedereen'

Op 28 maart 2019 organiseert het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding een politiek debat in de Kamer over waardige inkomens en de niet-nageleefde belofte van de regering om de laagste inkomens op te trekken.

maart 24 2019

Manifestatie 'Stop racisme'

Zondag 24 maart manifesteren we voor een concrete aanpak van discriminatie, voor een gelijke behandeling van alle burgers en tegen racisme.

maart 20 2019

Studiedag Recht op Menswaardig Leven

Artikel 23 van onze Grondwet bepaalt dat ieder het recht heeft een menswaardig leven te leiden. Deze studiedag bekijkt hoe de besparingspolitiek en de afbouw van de openbare dienstverlening de loon- en arbeidsvoorwaarden van het overheidspersoneel ondermijnt, maar ook dit recht op een menswaardig leven.

maart 24 2018

Manifestatie: #Samensterk tegen racisme en discriminatie

Tijdens een nationale manifestatie op 24 maart 2018 in Brussel staan we met andere middenveldsorganisaties en Hart boven hard op tegen haat en agressie, tegen discriminatie, racisme en ongelijkheid.

RSS (Opent een nieuw venster)