Vakbonden fluiten pensioenminister terug omdat hij laagste pensioenen hypothekeert

De minister van Pensioenen vroeg vandaag advies over het verlagen van de solidariteitsbijdrage en het deeltijds pensioen aan het Beheerscomité van de Federale Overheidsdienst Pensioenen.

De strijd tegen armoede vraagt om visie en ambitie, niet om afgezaagde deuntjes

17 oktober - Werelddag van Verzet tegen Armoede

Reality check: sociaal-economische barometer ABVV

We doorprikken de goednieuwsshow van premier Michel en zijn collega-ministers. De kloof tussen beloften en resultaten is bijzonder groot.

Sociaal overleg als het kan, syndicale actie als het nodig is

Sociaal verzet en syndicale actie, onder welk vorm dan ook, blijft noodzakelijk.

Woordbreuk door regering én werkgevers: regelingen eindeloopbaan na 4 jaar al op de schop

De bruuske inperking van de toegang tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag veegt de verwachtingen van heel wat mensen opzij.

Acties voor waardige pensioenen op een redelijke leeftijd

Pensioenactie in gemeenschappelijk vakbondsfront

Kwaliteitsvolle re-integratie voor langdurig zieken: bal ligt in kamp regering

Het ABVV is verheugd over het unaniem advies van de sociale gesprekspartners dat nu is uitgebracht door de Nationale Arbeidsraad. We hebben belangrijke verbeteringen aangebracht die garanties inhouden voor een kwaliteitsvolle re-integratie. Het is nu aan de regering om dit uit te voeren.

ABVV: regering-Michel laat geen andere keuze dan sociaal verzet

Het federaal bureau van het ABVV maakte vandaag een analyse van het recente zomerakkoord van de regering-Michel.

Begroting en arbeidsdeal: deze ministers kopen hun zomerrust, ten koste van 100.000-den werkzoekenden

Kunst- en vliegwerk om toch maar met een akkoord naar buiten te kunnen komen alvorens de ministers op vakantie vertrekken. Dat is het resultaat van de fameuze gesprekken binnen de regering-Michel. In afwachting van de teksten, wil het ABVV alvast een eerste reactie geven op bepaalde luiken van de ‘arbeidsdeal’ en begroting. Conclusie: dit is een akkoord van gemiste kansen.

Degressieve werkloosheidsuitkeringen? Van een foute oplossing gesproken!

De minister van Werk Kris Peeters wil het sociaal overleg echter uithollen en wenst nu een "versnelde degressiviteit" toe te passen op de werkloosheidsuitkeringen om zo knelpuntberoepen in te vullen.