Tijdelijke werkloosheid: lagere uitkering, extra toeslag

vrijdag, 19 Januari 2024
Nieuws

Vanaf 1 januari 2024 wordt je uitkering tijdelijke werkloosheid berekend op 60% in plaats van 65% van je brutoloon. Er is voortaan wel een extra toeslag van 5 euro per dag. Wat zijn de voorwaarden?

Word je tijdelijk werkloos gesteld door je werkgever, bijvoorbeeld omdat er minder bestellingen zijn, een daling is van de productie, een technische storing, slecht weer … dan blijf je in dienst maar voer je geen of minder prestaties uit. Je ontvangt dan een uitkering van de RVA. Die uitkering wordt vanaf 1 januari 2024 berekend op 60% in plaats van 65% van je (eventueel begrensd) brutoloon.

Voortaan wordt enkel nog de uitkering tijdelijke werkloosheid wegens overmacht nog aan 65% berekend.

Deze bedragen worden toegekend ongeacht je gezinstoestand en dalen niet in de tijd (wat bij volledige werkloosheid wel het geval is). Het loon dat in aanmerking genomen wordt is begrensd: er wordt rekening gehouden met een bedrag van hoogstens 3.299,11 euro bruto per maand. Verdien je meer, dan wordt je uitkering berekend op dit begrensd brutoloon.

Toeslag

Nieuw is ook dat je vanaf 1 januari 2024 mogelijks* ook nog recht hebt op een bijkomende toeslag van 5 euro per dag voor elke dag waarvoor je een uitkering tijdelijke werkloosheid krijgt. Dit geldt opnieuw voor alle vormen van tijdelijke werkloosheid (wegens technische stoornis, economische oorzaken of slecht weer), maar niet voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Voorwaarden

  • Indien je bruto maandloon niet hoger is dan 4.000 euro, heb je recht op deze toeslag vanaf de eerste dag die gedekt wordt door je uitkering tijdelijke werkloosheid;
  • Indien je bruto maandloon hoger is dan 4.000 euro, heb je recht op deze toeslag vanaf de 27ste dag tijdelijke werkloosheid in hetzelfde kalenderjaar bij dezelfde werkgever. Bij het tellen van het aantal dagen tijdelijke werkloosheid wordt geen rekening gehouden met de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Goed om weten: de toeslag is gekoppeld aan de spilindex die geldt op 1 januari 2024. Zodra de spilindex overschreden wordt, wordt de toeslag van 5 euro geïndexeerd.

Je werkgever moet deze toeslag betalen, tenzij een algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst bepaalt dat dit door het Fonds voor Bestaanszekerheid moet gebeuren.

 

*Uitzondering: je werkgever moet deze toeslag niet betalen wanneer een collectieve arbeidsovereenkomst een percentage van je loon waarborgt waardoor je al een supplement ontvangt dat ten minste gelijk is aan de bijkomende toeslag.