Wie mag stemmen met de sociale verkiezingen?

maandag, 02 November 2020
Nieuws

Van 16 tot 29 november zijn het sociale verkiezingen. Heel wat werknemers brengen dan hun stem uit. Maar wie mag er zoal stemmen? 

Werkte je op de oorspronkelijke verkiezingsdag in mei 2020 minstens 3 maanden in de onderneming met een arbeidscontract of leerovereenkomst, dan mag je vanaf 16 tot uiterlijk 29 november 2020 je stem uitbrengen.

Dit geldt ook voor stagiairs en werknemers die voor een beroepsopleiding in de onderneming geplaatst werden.

Het doet er niet toe of je Belg, of lid van een vakbond bent of niet. De namen van de kiezers staan op de kieslijsten die in maart 2020 afgesloten werden. Voldeed je toen aan de voorwaarden, dan mag je nu stemmen, zelfs al ben je uit dienst.

Wie deel uitmaakt van het leidinggevend personeel mag niet stemmen.

Ik ben student. Mag ik stemmen?

Ja, onder bepaalde voorwaarden. Deze zijn dezelfde als voor ‘vaste’ werknemers.

Op de dag van de verkiezingen:

 • moet je met een studentencontract in dienst zijn bij de onderneming;
 • mag je geen deel uitmaken van de directie;
 • moet je minstens 3 maanden tewerkgesteld zijn in de onderneming.

Ik ben uitzendkracht. Mag ik stemmen?

Ja, zolang je aan volgende voorwaarden voldoet:

 • in de periode van 01/08/2019 tot en met dag X (tussen 11 en 24 februari 2020) was je minstens 3 maanden zonder onderbreking, of ten minste 65 dagen met onderbreking, tewerkgesteld in de onderneming én
 • in de periode van dag X (viel in de periode van 11 tot en met 24 februari 2020) tot en met de nieuwe dag X+77 (valt in de periode van 3 tot en met 16 november 2020) was je minstens 26 dagen tewerkgesteld in de onderneming.

Opgelet: de tewerkstelling tijdens de schorsingsperiode van de procedure sociale verkiezingen telt niet mee. Die schorsingsperiode startte bij de oude dag X+36 (in de periode van 18 maart tot en met 31 maart 2020) en eindigt op de dag voorafgaand aan de datum van de heropstart van de procedure(periode van 22 september tot en met 5 oktober 2020).

Niet zeker? Check dit bij je ABVV-delegee!

Ik heb een flexi-job. Mag ik stemmen?

Dat hangt ervan af. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘vaste’ flexi-jobs (arbeidsovereenkomst van bepaalde duur of voor een bepaald werk) en uitzendkrachten (tewerkgesteld in een flexi-job maar op basis van uitzendwerk).

Als ‘vaste’ flexi-jobber mag je onder bepaalde voorwaarden stemmen bij de sociale verkiezingen.

Op de dag van de verkiezingen:

 • moet je met een arbeidsovereenkomst in dienst zijn bij de onderneming;
 • mag je geen deel uitmaken van de directie;
 • moet je minstens 3 maanden tewerkgesteld zijn in de onderneming. Om te stemmen als ‘interim’ flexi-jobber gelden dezelfde voorwaarden als voor uitzendkrachten. Zie hierboven.

Ter plaatse, elektronisch of per brief?

 • Ik voldoe aan de voorwaarden, maar op de verkiezingsdag in november ben ik niet meer in dienst.

Je mag nog steeds stemmen!

Let op: de hieraan verbonden kosten zijn voor jouw rekening en in geval van een ongeval onderweg ben je niet gedekt.

 • Ik mag stemmen maar ik ben op de verkiezingsdag niet aanwezig in het bedrijf.

De vakbonden en de werkgever kunnen afspreken om de stemming per brief te organiseren (dat deden we hier), een veilig alternatief in coronatijden. Je ontvangt je stembrief ongeveer twee weken voor de verkiezingen die starten vanaf 16 november 2020.

De wet voorziet 4 gevallen waarin stemmen per brief is toegelaten:

 1. Bij aanzienlijke spreiding van het personeel (bijv. ook in functie van telewerk);
 2. Bij nachtarbeid;
 3. Voor werknemers van wie het contract opgeschort is (ten gevolge van ziekte, tijds- krediet, …);
 4. In alle (andere) situaties die tot gevolg hebben dat de werknemer niet ter plaatse kan zijn tijdens de openingsuren van het kieslokaal. Ook als er per brief wordt gestemd, moet er een kieslokaal ingericht worden om kiezers de kans te geven ter plaatse te stemmen, om de stemmen te tellen en het proces-verbaal van de stemming op te stellen.
 • Kan elektronisch stemmen?

Ja, als de vakbonden dit afspreken met de werkgever. Omwille van het coronavirus voorziet een nieuwe wet dat alsnog elektronisch stemmen kan ingevoerd worden binnen een bepaalde periode wanneer vakbonden en werkgever een akkoord sluiten over de plaats waar gestemd wordt (de gebruikelijke werkplek), welk toestel gebruikt wordt, hoe het kiesgeheim gegarandeerd wordt, hoe het kieslokaal wordt ingericht … Elektronisch stemmen kan ook voorzien worden voor een bepaalde groep van werknemers.