Alle thema's

Op deze pagina vind je het nieuws, de persberichten en publicaties over 'werkloosheid'.

 

Nieuws

Coronamaatregelen volledig werklozen lopen ten einde

De regering besliste om de coronamaatregelen voor volledig werklozen niet te verlengen.

Uitkering geïndexeerd vanaf september

Door de toegenomen inflatie worden de uitkeringen vanaf september geïndexeerd.

Hogere sociale uitkeringen vanaf 1 juli

Onder druk van het ABVV in de afgelopen maanden besliste de federale regering eindelijk een budget van ruim 700 miljoen euro vrij te maken voor de welvaartsenveloppe.

Persberichten

AB InBev: het ABVV eist de opschorting van de premies voor delokaliseringen en afvloeiingen

Het ABVV is onthutst over het contrast tussen de situatie van de werknemers van Inbev en de gunsten die dit bedrijf krijgt.