Alle thema's

Op deze pagina vind je het nieuws, de persberichten en publicaties over 'werkloosheid'.

 

Nieuws

Coronamaatregelen volledig werklozen lopen ten einde

De regering besliste om de coronamaatregelen voor volledig werklozen niet te verlengen.

Uitkering geïndexeerd vanaf september

Door de toegenomen inflatie worden de uitkeringen vanaf september geïndexeerd.

Hogere sociale uitkeringen vanaf 1 juli

Onder druk van het ABVV in de afgelopen maanden besliste de federale regering eindelijk een budget van ruim 700 miljoen euro vrij te maken voor de welvaartsenveloppe.

Persberichten

EVV en syndikale troïka ontmoeten Herman Van Rompuy

"Voor een sociaal Europa dat perspectief biedt aan de werknemers en de werklozen."

Werkgeversorganisaties: sputterende motor van de welvaart

Het pamflet van de werkgeversorganisaties vormt geenszins een basis voor een eco-solidaire relance waar onze economie nood aan heeft.