Werkgelegenheid en Covid 19 // Update over de meest recente maatregelen

donderdag, 02 December 2021
Nieuws

De voorbije weken is de gezondheidssituatie weer zorgwekkend geworden. Naar aanleiding van het toenemend aantal besmettingen, heeft de regering maatregelen genomen die een invloed kunnen hebben op het leven van de werknemers. Tijdelijke werkloosheid, kinderen in quarantaine, telewerken, sociale afstand, covid safe ticket op de werkplek, … We zetten even alles op een rijtje.

Tijdelijke werkloosheid

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona is nog van kracht, ten minste tot 31 december 2021. Kan je werkgever een beroep doen op tijdelijke werkloosheid in verband met het coronavirus? Ontdek hier wat je moet doen om je dossier correct samen te stellen.

School gesloten, kind in quarantaine?

Is de school, klas of crèche van uw kind gesloten? Is je kind in quarantaine of moet hij/zij op afstand lessen volgen? Tijdelijke werkloosheid als gevolg van overmacht corona stelt werknemers in staat hun kinderen op te vangen. Wanneer kunnen ouders een beroep doen op tijdelijke werkloosheid?

Telewerken

Telewerken wordt opnieuw verplicht gesteld voor iedereen waar dat mogelijk is. Sinds begin 2021 regelt een tijdelijke interprofessionele cao het telewerken tijdens Covid 19. Het is van toepassing op alle sectoren en voorziet in bepaalde beginselen die moeten worden nageleefd: arbeidsvoorwaarden, organisatie van de arbeidstijd en de werklast, collectieve rechten, enz. Alles wat u moet weten over de Telewerk-CAO

Bij het steeds systematischer gebruik van telewerk rijzen een aantal praktische vragen, onder meer in verband met arbeidsongevallen. Waarin voorziet de wet?

Social distancing

Als telewerken niet kan worden toegepast, moeten de bedrijven de regels inzake sociale afstand naleven, met een afstand van 1,5 m tussen elke persoon en het dragen van een mondmasker.

De generieke gids is een waardevol instrument en stelt concrete en haalbare preventiemaatregelen voor om werknemers op de werkplek te beschermen. Werk veilig. Raadpleeg de gids.

Covid safe ticket op de werkplek

Naar aanleiding van de uitbreiding van het gebruik van het Covid Safe Ticket (CST) hebben de sociale partners een zeer duidelijk standpunt ingenomen: aangezien de informatie op het CST gegevens betreft die verband houden met de gezondheid (vaccinatiestatus, pre-Covid-19-infectie, enz.), mag de werkgever de werknemers hier niet om vragen, noch naar hun individuele vaccinatiestatus informeren. Een werkgever mag de werknemers in het bedrijf niet controleren.