Webinar: herstructureren zonder grenzen

14 September 2020, 08:45
Inhoudstype
Agenda
Description

De vrijheid van verkeer van werknemers en diensten creëert heel wat arbeidsmobiliteit binnen de Europese Unie, in het bijzonder ook langs de grenzen waar heel wat grensarbeiders werken. De dagelijkse realiteit leert ons dat de kwetsbaarheid van deze
werknemers bij het werken in een ander land alleen maar toeneemt. Voorbeelden uit bepaalde sectoren illustreren dit ten volle.

Ook dreigen heel wat negatieve tewerkstellingsgevolgen in de huidige corona-tijden zoals herstructureringen met collectieve en individuele ontslagen. Reden te over om tijdens een seminarie te focussen op de verschillende aspecten van herstructureringen in België en Nederland:

Welke mogelijkheden zijn er om een herstructurering te voorkomen? Zowel in België als in Nederland? Wat kan een werkgever doen alvorens te herstructureren en welke gevolgen heeft dat voor werknemers (zoals bv. tijdelijke werkloosheid)? Bij een effectieve herstructurering: wat betekent dit en welke regels zijn van toepassing (dagelijkse praktijk en sociaal plan, rol van VDAB, UWV, loopbaanconsulenten)?Wat is de specifieke positie hierbij van een grensarbeider?

Programma.

(08u45) Inloggen en mogelijkheid tot indienen vragen
09u00 Verwelkoming en technische toelichting Webinar.
09u10 Wat bij herstructurering in België (individuele en collectieve ontslagregelingen, recente ontwikkelingen)?
09u25 Wat bij herstructurering in Nederland (individuele en collectieve ontslagregelingen, recente ontwikkelingen)?
09u40 Synthese verschillen en gelijkenissen. Valkuilen grensarbeid. Beantwoorden vragen.
09u55 Concrete casus van een herstructurering met grensoverschrijdende problematiek.
10u10 Beantwoorden vragen.
10u20 Rol van UWV, VDAB, loopbaanconsulenten vakbonden.
10u50 Beantwoorden vragen.
11u00 Besluiten en slotwoord.
11u10 Einde.

Praktisch.

Het Webinar vindt plaats op 14/09/20 (via een Microsoft Teams videocall). Met medewerking van diverse sprekers met ervaring op zowel juridisch vlak als op praktijkvlak. Doelgroep zijn vakbondsbestuurders en - secretarissen,
dienstverleners, vakbonds- vertegenwoordigers, verantwoordelijken uit andere organisaties als UWV, VDAB, GIPnetwerk, werkgeversfederaties, mutualiteiten, Benelux, SVB, enz.

Deelname is gratis maar beperkt tot 50 deelnemers. Verdere informatie via info@werkenoverdegrens.eu

Aanmelden: hier 

De Interregionale Vakbondsraad SCHELDE-KEMPEN (IVR SCHELDE-KEMPEN) is een samenwerkingsverband tussen de Belgische Vakbonden ABVV, ACLVB, ACV in de regio Turnhout, Antwerpen, Waasland, Gent-Eeklo en Brugge en de Nederlandse Vakbonden FNV, CNV, UNIE in de regio Noord-Brabant en Zeeland. De IVR Schelde-Kempen is partner in het Eures Scheldemond en Grensinfopunten Vlaanderen Nederland.