Bereken je nettoloon

Je loon is de financiële vergoeding die je ontvangt van je werkgever in ruil voor je geleverde prestaties. Op je loonbriefje staat echter altijd een bruto- en een nettoloon.
 

  • Het brutoloon is je loon zonder enige aftrek voor de belastingen of de sociale zekerheid. 
    Bovenop je brutoloon betaalt je werkgever ook nog de werkgeversbijdrage voor de sociale zekerheid en soms ook nog andere extra’s. Het is belangrijk dat je het totale bedrag van je loon kent. Dit bedrag heeft immers invloed op de opzeggingstermijn, de opzeggingsvergoeding, het gewaarborgd loon, de werkloosheidsuitkeringen, de vergoedingen voor arbeidsongevallen en beroepsziekten ...
  • Het nettoloon is het bedrag dat op je bankrekening terechtkomt.
    Werknemers in de privésector en contractuelen in de overheidssector met een maandelijks loon lager dan een bepaald bedrag betalen minder sociale bijdragen (= de werkbonus). Dit principe kwam (mede) dankzij het ABVV tot stand. De werkbonus garandeert dat wie een laag loon heeft, toch een netto-inkomen ontvangt dat hoger is dan wat ze als werkloze zouden krijgen, zonder daarbij het brutoloon te verhogen.


Bereken hieronder eenvoudig je nettoloon

De module is up-to-date voor 2021 en volgt de barema's van de bedrijfsvoorheffing geldig in 2021.

 Bijv. 012021 voor januari 2021
Het veld 'Berekening voor de maand' moet cijfers bevatten (bvb. 012021)
Het veld 'Berekening voor de maand' moet verschillen van 0 (bvb. 012021)
Het veld 'Berekening voor de maand' moet groter dan of gelijk zijn aan 012021
Je moet aanduiden of je arbeider of bediende bent
Je moet je arbeidsduur aanduiden
Het veld 'uren of dagen' moet een cijfer bevatten
Het veld 'uren of dagen' moet verschillen van 0
Het veld 'uur/week' moet tussen 1 en 38 liggen
Het veld 'uren voltijds' moet groter zijn dan het veld 'uren gepresteerd'
Het veld 'dagen' moet tussen 1 en 26 liggen
Het veld 'maximaal aantal werkdagen per maand' moet groter zijn dan het veld dagen met loon/maand
 "Alleenstaand" of samenwonenden die niet gehuwd zijn of geen wettelijk samenlevingscontract afgesloten hebben. "Gehuwd" of samenwonenden die een samenlevingscontract afgesloten hebben.
Je moet je gezinssituatie aanduiden
Het aantal kinderen ten laste moet een cijfer zijn
Kinderen ten laste gelijk aan 0 !
Het aantal andersvalide kinderen moet een cijfer zijn
Het aantal andersvalide kinderen moet groter zijn dan 0 !
Aantal andersvalide kinderen kan niet groter zijn dan aantal KINDEREN
Strijdigheid tussen gezinssituatie en vermindering voor alleenstaande
(A)
Je brutoloon moet een cijfer zijn
Je brutoloon moet verschillen van 0
Je brutoloon moet tussen 0 en 7.500€ liggen
(B)
(C)
(E=A-B+C)
(F)
(G)
(H)
(E-F+G-H)

De berekening is beperkt tot de gegevens die je hier kan invullen. De bedoeling is je een idee te geven van je nettoloon. Het ABVV kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten, noch voorenventuele verschillen met de berekening van je werkgever.