Vrouwenstaking: #samensterk met onze Zwitserse kameraden

donderdag, 13 Juni 2019
Nieuws

De hardnekkige loonkloof tussen mannen en vrouwen blijft een syndicale twistappel in heel wat landen, zo ook in het onze. Al haast 15 jaar staat het ABVV hier op de voorgrond. Daarom wensen wij onze Zwitserse kameraden succes morgen met hun algemene vrouwenstaking in Zwitserland. #SamenSterk.

In heel wat landen liggen dezelfde oorzaken aan de basis: onvrijwillig deeltijds werk bij vrouwen, de harde balans tussen werk en privé, zorg voor kinderen of zieke en oudere familieleden, een onopvallende discriminatie bij zwanger- en moederschap, geweld en seksisme ten opzichte van vrouwen, behoud van de traditionele verdeling van rollen, ... Noem maar op.

Deze elementen verklaren de loonongelijkheid, met een hardnekkige loonkloof tot gevolg. Dat is onaanvaardbaar. Die loonkloof vertaalt zich later in een moeilijk te bekampen pensioenkloof. En dat heeft nefaste gevolgen voor de rusthuisfactuur. Vrouwen hebben haast twee pensioenen nodig om hun rusthuisfactuur te betalen.

Elk jaar, in maart, voeren we met het ABVV en heel wat zusterorganisaties actie voor loongelijkheid en vrouwenrechten. Dit jaar kaderde ze in onze campagne Fight for Fourteen, waarmee we de rechtvaardige eis stellen het minimumloon te verhogen naar 14 euro per uur of 2.300 euro bruto per maand. In veel sectoren die overwegend vrouwlijk zijn (bijv. callcenters, zorg, horeca of schoonmaak), ligt het minimumloon veel te laag. Met de campagne "FF14 - Vrouwen weten waarom" zetten we deze eis op de politieke en syndicale agenda.

Op 8 maart, Internationale Dag van de Rechten van de Vrouw, steunde we mee in België de wereldwijde vrouwenstaking. We hopen er vooral op dat de komende jaren meer en meer vrouwen de eis “Gelijk loon voor gelijkwaardig werk” luider laten weerklinken. Dus, beste Zwitserse kameraden van de vakbond SGB/USS: heel veel succes met de stakingsactie morgen!