Vul dit formulier volledig in, we beantwoorden je vraag zo spoedig mogelijk. 

Let op!

Een vraag stellen

 formaat is bv. 032547487 of 0478457585

De ingewonnen informatie op dit document is bestemd voor intern gebruik. Je geeft ons toelating de door jou verstrekte gegevens te verwerken in de databank van het ABVV, mits deze gegevens beschermd worden overeenkomstig de wet van 8-12-1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Je kan je persoonlijke gegevens desgewenst inkijken en verbeteren.