Tijdelijke werkloosheid niet automatisch

woensdag, 25 Maart 2020
Pers

De aanvraagprocedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is vereenvoudigd en versneld, maar verloopt niet automatisch. De werkgever moet nog altijd aangifte doen. En de werknemer moet een uitbetalingsinstelling kiezen.

Gezien het grote aantal aanvragen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de coronacrisis, werd via sociaal overleg beslist om de procedures voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid én de bijhorende formaliteiten sterk te vereenvoudigen, zowel voor de werkgevers als voor de werknemers. Maar het is te kort door de bocht om te stellen dat dit “automatisch” gaat.

Werkgevers moeten de tijdelijke werkloosheid aanduiden in de Aangifte Sociaal Risico.

Werknemers moeten een aanvraag tijdelijke werkloosheid omwille van de coronacrisis indienen bij de uitbetalingsinstellingen, met name de werkloosheidsdiensten van de vakbonden ABVV, ACV en ACLVB of de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen.

De uitbetalingsinstellingen van de vakbonden streven ernaar iedereen meteen de uitkering te geven waarop hij/zij recht heeft, voorschotten zijn dus niet nodig.

De uitbetalingsinstellingen van de vakbonden zullen er, ondanks de grote uitdagingen die de coronacrisis stelt, voor zorgen dat de dossiers voor de vele duizenden extra aanvragen snel in orde komen.