Studiedag mensenrechten en ondernemingen

16 Oktober 2016, 08:30
Inhoudstype
Agenda
Description

Multinationale ondernemingen moeten in hun wereldwijde productieketens de mensenrechten, waaronder de syndicale vrijheden, respecteren. Geruime tijd bestaan er hier al verschillende internationale aanbevelingen over, maar de tijd lijkt rijp om ook dwingende regels op te leggen. Op 16 oktober organiseert het ABVV hierover een infomoment.

Rechten voor mensen, regels voor multinationale ondernemingen

Ook ondernemingen moeten mensenrechten respecteren. Toch komen schendingen van mensenrechten door bedrijven nog te vaak voor. Voor slachtoffers van deze mensenrechtenschendingen, waar ook ter wereld, is het vaak moeilijk om hun rechten af te dwingen of een schadevergoeding te bekomen. Overheden moeten ervoor zorgen dat bedrijven mensenrechten respecteren, maar toch blijven deze schendingen door (multinationale) ondernemingen vaak onbestraft. In het verleden werden daarom door verschillende internationale organisaties richtlijnen, gedragscodes en aanbevelingen voor multinationals opgesteld. Zo bestaan er de OESO-richtlijnen voor multinationals, de Leidende Principes voor Bedrijfsleven en Mensenrechten van de Verenigde Naties en de verklaring over multinationals van de Internationale Arbeidsorganisatie. Deze instrumenten blijven echter steeds beperkt tot vormen van soft law, waardoor ondernemingen ze te eenvoudig kunnen omzeilen of negeren. Daarom vragen verschillende ontwikkelingslanden en internationale koepels van vakbonden en ngo’s om bindende internationale regels voor multinationals.

Van 14 tot 18 oktober wordt er in Genève onderhandeld door een werkgroep van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties over een ontwerpverdrag dat aan bedrijven verplichtingen zou kunnen opleggen op vlak van mensenrechten. Het Platform Rechtvaardige en Duurzame Handel (samenwerkingsverband van Belgische vakbonden en ngo’s) vraagt haar leden om in die week activiteiten te organiseren met aandacht rond deze problematiek. Het ABVV zal daarom op woensdag 16 oktober een infomoment inlassen, waar de bestaande instrumenten en ook de actuele discussies over nieuwe internationale en nationale verplichtingen aan bod komen.

Praktisch

  • Dit infomoment is gericht op geïnteresseerde militanten of medewerkers van onze centrales en gewesten, maar staat ook open voor geïnteresseerde derden.
  • Dit infomoment gaat door op woensdag 16 oktober in zaal A van het Federaal ABVV (Hoogstraat 42, 1000 Brussel).
  • Inschrijven kan via deze link 
     

Programma infomoment 16 oktober 2019

8.30-9u: Ontvangst

9-9.10u: Welkomstwoord

9.10-9.35u: Multinationals en mensenrechten, inleiding en context door Bruno Bauraind (Gresea)

9.35-10u: Eerste Belgische Nationaal Actieplan Ondernemingen en mensenrechten, evaluatie en ervaringen door Hamida Idrissi (FIDO)

10-10.25u: Rapportering over niet-financiële informatie door grote ondernemingen, hefboom voor discussie over mensen- en sociale rechten in jouw bedrijf door David Szafran (Eubelius)

10.25-10.35u: Voorstelling normencommissie IAO door René Geybels (ABVV)

10.35-10.45u: Voorstelling Belgisch Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen voor multinationals door Mehdi Koocheki (ABVV)

10.45-11u: Pauze

11-11.30u: Dwingende regels op vlak van Corporate Social Responsability en mensenrechten, welke inspiratie uit andere landen door professor Geert Van Calster (KULeuven)

11.30-11.50u: Waakzaamheidsplicht voor multinationals, welke ervaringen in Frankrijk door Mohamed Lounas (CGT)

11.50-12u: Internationale kaderakkoorden – een mondiaal instrument voor het afdwingen van werknemersrechten door Frederik Cappelle (ABVV)

12-12.10u: Voorstelling Platform Rechtvaardige en Duurzame Handel door Marc Maes (11.be)

12.10-12.25u: Slotwoord

12.25u:  Broodjeslunch

Links en downloads