Stop geweld op vrouwen: nationale manifestatie

24 November 2019, 10:00
Inhoudstype
Agenda
Description

Manifesteer mee op zondag 24 november zodat de strijd tegen vrouwengeweld eindelijk een plaats krijgt op de politieke agenda.

Een politiek debat en een coherente strategie om alle vormen van geweld op vrouwen efficiënt aan te pakken ontbreken nog steeds.Nochtans is de situatie in ons land ernstig.

  • Sinds begin 2017 werden er in België 96 vrouwen vermoord waarvan minstens 19 sinds begin 2019. Dit is in verhouding tot de bevolking veel hoger dan het gemiddelde in andere Europese landen. Het gaat dan enkel nog maar om de meest extreme vorm van geweld op vrouwen in ons land naast de talrijke andere vormen (fysiek, seksueel, economisch, psychologisch, institutioneel, … geweld).
  • Meer dan een kwart van de vrouwen wordt dagelijks geterroriseerd door de (ex-)partner.
  • Maar liefst 98% is het slachtoffer van agressie op een openbare plaats. Ook het algemeen seksisme dat de vrouwenrechten onderuithaalt, tiert nog steeds welig.

Het ABVV veroordeelt samen met vrouwenverenigingen het gebrek aan een politiek debat en een strategie om de uitdagingen het hoofd te bieden. We dringen aan op een radicale koerswijziging in de huidige politiek. De overheid moet haar verantwoordelijkheid opnemen en een coherent en proactief en gebudgetteerd beleid tegen vrouwengeweld opstellen. Dit via het nieuwe Nationaal Actieplan (NAP) 2020-2024 dat in de komende maanden door onze regeringen uitgewerkt en goedgekeurd moet worden. Alle materiaal is beschikbaar.  

Pas wanneer er hard op tafel geklopt wordt, zal de strijd tegen vrouwengeweld een plaats krijgen op de politieke agenda. Manifesteer dus mee op 24 november in Brussel of doe mee met de minuut lawaai op overal in België op 25 november om 12 uur, ter gelegenheid van de internationale dag tegen vrouwengeweld. 
 

Praktisch

 

Links en downloads