Online stempelen: vragen en antwoorden

Je moet opletten bij het invullen van je controlekaart. Je aangifte kan het bedrag van je werkloosheidsuitkeringen -naar boven of naar beneden- beïnvloeden. Elke aangifte moet uiteraard met de werkelijkheid overeenstemmen. Controleer dus bij elke aangifte de inhoud van elk vakje alvorens je bevestigt.

 


Ik ben arbeidsongeschikt wegens ziekte, ongeval of bevallingsrust. Wat moet ik doen?

Een ziekteperiode kan niet vergoed worden door de werkloosheidsverzekering. Je moet onmiddellijk je doktersbriefje bezorgen aan het ziekenfonds dat je dan zal vergoeden. In de kalender van je stempelkaart C3 moet je onmiddellijk een « Z » zetten voor de periode van ziekte die op je doktersbriefje staat. Als je vier weken (of langer) ziek bent, moet je na je ziekte naar je ABVV-kantoor gaan om een nieuwe uitkeringsaanvraag op te maken.

 


Ik begin een werkdag die eindigt na middernacht. Welk vakje moet je als gewerkt aanduiden?

Als het om één doorlopende werkprestatie gaat, moet je enkel het vakje aanduiden dat overeenstemt met de dag waarop je het werk begonnen bent.

 


De stempelkaart C3 vermeldt meer werkdagen dan ik effectief gewerkt heb.

Je moet in het vakje gaan staan en de inhoud wissen van elk vakje dat een werkdag vermeldt waarop je niet gewerkt hebt. Je moet ook de commentaarzone invullen met de reden waarom je die wijziging aanbrengt.

 


Ik zet een 'V'. Word ik dan vergoed of niet?

Vakantiedagen waarvoor je vakantiegeld hebt ontvangen (omdat je gewerkt hebt) worden in principe niet vergoed. Om te weten of je nog vakantie kunt nemen, hoeveel dagen je nog hebt en of je vergoed wordt, neem je best contact op met je ABVV-kantoor.

 


Ik zet een 'A'. Word ik dan vergoed of niet?

Dagen met de vermelding 'A' worden niet vergoed omdat het om situaties gaat die niet vergoedbaar zijn. Als de periode met 'A' 4 weken bereikt, moet je na afloop ervan naar het ABVV-kantoor om een nieuwe uitkeringsaanvraag op te maken.

 


Ik moet een extra document bijvoegen om mijn uitbetaling te rechtvaardigen. Hoe moet ik dat doen?

De toepassing voorziet niet dat bijvoorbeeld een gescand document bijgevoegd kan worden. De bij de betaling gevoegde documenten moeten altijd originele stukken zijn en moeten rechtstreeks aan je  ABVV-kantoor bezorgd worden.

 


Ik heb de gegevens van een werkloosheidsmaand bevestigd om uitbetaald te worden. Ik wil de aan het ABVV bezorgde gegevens nog eens nakijken. Hoe doe ik dat?

De voor de betaling doorgegeven gegevens zijn enkel beschikbaar op de website van het ABVV, in je persoonlijk dossier Mijn ABVV.

 


Ik heb de gegevens van een werkloosheidsmaand bevestigd om uitbetaald te worden. Ik wil één van de gegevens verbeteren omdat ik me vergist heb. Hoe doe ik dat?

Gegevens die bevestigd en doorgegeven zijn kunnen niet meer gewijzigd worden.
In dit geval moet je onmiddellijk naar je ABVV-kantoor gaan.

 


Ik heb de gegevens van een werkloosheidsmaand bevestigd om uitbetaald te worden. Wanneer wordt het ABVV daarvan op de hoogte gebracht?

De gegevens worden onmiddellijk naar het ABVV doorgestuurd .

 


Ik verander van adres, nationaliteit, gezinssituatie enz… Mag ik de commentaarzone van de betaling gebruiken om die wijziging door te geven?

Neen. De commentaarzone wordt enkel gebruikt om uitleg te geven over een dag of periode van de kalender. Je moet steeds onmiddellijk naar je ABVV-kantoor gaan om dergelijke veranderingen in je aangifte te doen.

 


Ik wil niet langer gebruik maken van de elektronische controlekaart, maar opnieuw een papieren kaart C3 gebruiken. Wat moet ik doen?

In principe kan je de papieren controlekaart C3 niet terug gebruiken, tenzij je in een situatie zit waardoor je de toepassing van de elektronische C3 niet meer kunt gebruiken (bijv. in geval van verlies van je identiteitskaart). In dat geval moet je onmiddellijk naar het ABVV-kantoor gaan om een aangifte te doen die bij de RVA zal worden ingediend.

 


Ik begin te werken maar niet voltijds, bijvoorbeeld slechts enkele uren per dag. Hoe duid ik dit aan op mijn controlekaart?

Je duidt het vakje als gewerkt aan én neemt contact op met je ABVV-kantoor.

 


Ik heb nog een andere vraag

Neem een kijkje in de handleidingen (pdf)

Neem contact met het contactcenter of je ABVV-kantoor.