Sociale verkiezingen: stem ABVV, stem lijst 3

vrijdag, 13 December 2019
Nieuws

De volgende sociale verkiezingen vinden plaats tussen 11 en 24 mei 2020. 

Het ABVV trok lijstnummer 3.

Sociale verkiezingen, een onontbeerlijke aanvulling van de politieke democratie. Ze zijn het moment bij uitstek om de sociale en economische democratie in de ondernemingen gestalte te geven. Werknemers kunnen op deze manier hun stem  laten horen en hun vertegenwoordigers voor de komende vier jaar  verkiezen.

Elke stem maakt onze afgevaardigden sterker tegenover hun werkgever. En dat is van belang om duidelijk de stem van hun vakbond te laten horen. Hoe meer stemmen onze afgevaardigden achter hun naam krijgen, des te sterker ze zullen staan om de belangen van de werknemers te verdedigen en te beschermen.

ABVV, #SamenVooruit!

Waarom stemmen op het ABVV?

  • Omdat het ABVV overleg en dialoog (die opbouwend moet zijn om oplossingen te vinden) koppelt aan een grote vastberadenheid bij het verdedigen en vrijwaren van de belangen van de werknemers.
  • Omdat het ABVV ijvert voor een grotere diversiteit bij de kandidaat-delegees voor een optimale representativiteit in de overlegorganen in de bedrijven. Alleen op die manier kunnen rechtvaardige en evenwichtige beslissingen genomen worden.
  • Omdat het ABVV voluit gaat voor 1) deftige jobs met goede lonen en haalbare werkuren, 2) sterke statuten en degelijke contracten, 3) veilige en gezonde werkomstandigheden.

Een sterke vakbond is broodnodig om de stem van het middenveld luider te doen klinken. Het ABVV is de garantie op een rechtvaardige samenleving. Sociale verkiezingen spelen zich af in de ondernemingen, maar de uitkomst is mee bepalend voor de sociale architectuur van ons land. Onze slogan #samenvooruit is in deze veelzeggend.

Wil jij ook vooruit? Versterk dan het ABVV-team!