Sociale verkiezingen: ABVV behoudt status quo en scoort in social-profit

woensdag, 09 December 2020
Pers

Het ABVV trekt enkele eerste conclusies over de sociale verkiezingen 2020 die in bijzonder moeilijke omstandigheden plaatsvonden. ABVV behoudt een globaal status quo, boekt winst in de social-profit en is verheugd met een toegenomen aantal vrouwelijke verkozenen.

Ondanks de coronatoestanden – uitstel van de sociale verkiezingen, opschorting van de procedure, nieuwe stemopties per brief en via elektronische weg – is de participatiegraad aan de sociale verkiezingen 2020 onveranderd gebleven ten opzichte van 2016. De werknemers hebben deze kans aangegrepen om hun stem uit te brengen, een duidelijke illustratie van hun belangstelling voor democratie op de werkvloer en van het vertrouwen dat ze stellen in hun delegees.

We bedanken hartelijk alle kiezers, alle kandidaten, alle militanten en alle personeelsleden in de ondernemingen. Samen hebben ze deze verkiezingen mogelijk gemaakt.

Vier positieve elementen verdienen wat ons betreft extra aandacht.

  • Het ABVV behoudt een globaal status quo ten opzichte van 2016, zowel voor wat betreft de Ondernemingsraden (OR) als voor de Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW).
  • In aantal stemmen tekent het ABVV een vooruitgang op in de OR.
  • We zien een vooruitgang voor het ABVV in de sector van de social-profit in Vlaanderen en Wallonië, zowel voor de OR als voor de CPBW’s (ondernemingen met 50 tot 99 werknemers), en zowel in aantal stemmen als in aantal mandaten. Deze vooruitgang stemt ons bijzonder tevreden.
  • Een vooruitgang in het aantal vrouwelijke delegees in de CPBW’s en in de OR. Deze evolutie zal op termijn ongetwijfeld leiden tot meer gelijkheid v/m op de werkvloer.

De gezondheidscrisis zoals we die vandaag kennen maakt dat onze delegees hun syndicale taken in uitzonderlijk moeilijke omstandigheden vervullen. Daarbij komt een economische context die de zwakste werknemers het hardst treft.

Het ABVV blijft strijdvaardig aanwezig in de ondernemingen en in de maatschappij. Deze resultaten sterken ons in onze overtuiging om op te komen voor onze waarden en onze visie op de samenleving, vandaag nog meer dan voorheen.

De coronacrisis leert ons eveneens dat we de economie er niet bovenop gaan helpen als we geen bescherming bieden aan zij die ervan de motor zijn. Een aanzienlijke verhoging van de minimumlonen en een versterking van de koopkracht van álle werknemers blijven centrale pijlers in het maatschappijproject van het ABVV. Enkel zo wordt onze samenleving sociaal rechtvaardiger, met oog voor het behoud van onze leefomgeving en voor meer gelijkheid tussen vrouwen en mannen.

De resultaten van de sociale verkiezingen zijn voor het ABVV een aanmoediging om de rol van maatschappelijk tegenmacht te blijven vervullen, in de eerste plaats op de werkvloer, maar evenzeer daarbuiten in de brede samenleving.