Sociale uitkeringen en lonen aangepast aan levensduurte

maandag, 24 September 2018
Nieuws

Deze maand worden de sociale uitkeringen geïndexeerd. Ontvang je een sociale uitkering, dan zal je begin volgende maand merken dat je uitkering van september iets verhoogd is.

Welke sociale uitkeringen?

  • Ziekte-uitkeringen
  • Werkloosheidsuitkeringen (ook de inkomensgarantie-uitkering, inschakelingsuitkeringen, jeugdvakantie, seniorvakantie…). Bekijk hier de nieuwe bedragen op de site van de RVA.
  • Loopbaanonderbreking - tijdskrediet - thematisch verlof (ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand, palliatief verlof). Bekijk hier de nieuwe bedragen op de site van de RVA.
  • Alle pensioenuitkeringen: minimumpensioenen, vakantiegeld pensioenen, gewone pensioenen …

 Volgende maand, in oktober, volgen de lonen van ambtenaren.

Ook aanpassing lonen in de privésector

Ook voor de lonen van de werknemers in de privésector is er een indexering. Afhankelijk van de sector waarin je werkt, wordt je loon aangepast. In sommige sectoren zal je loon de komende maand al met 2% omhoog gaan. In andere sectoren zal de indexaanpassing volgen op een ander afgesproken tijdstip.

Wil je weten wanneer jouw loon aan de beurt is? Spreek je delegee aan of check dit bij je vakcentrale.

Koopkracht behouden

De lonen en sociale uitkeringen gaan met 2% omhoog omdat producten en diensten duurder werden. De spilindex die de levensduurte meet, is overschreden. Dankzij de automatische indexering volgt nu een verhoging van de lonen en uitkeringen, zodat je nog steeds evenveel kan consumeren als vóór de prijsstijgingen. Zonder indexeringen zou je steeds armer worden.

Daarom vinden wij de automatische indexering geen luxe, maar een noodzaak. En dit niet alleen voor de sterksten die harder op tafel kunnen slaan, maar voor alle werknemers en alle mensen die moeten leven van een uitkering.

Je krijgt dus geen opslag, maar je behoudt je koopkracht. En zo houden we allemaal onze economie draaiend.