Rudy De Leeuw op 1 mei: “Wij staan niet aan de zijlijn!”

maandag, 30 April 2018
Nieuws

Een zeer militante Rudy De Leeuw is in zijn speech aan de vooravond van 1 mei snoeihard voor deze regering. Hij roept op voor meer syndicale tegenmacht. Want waardige pensioenen, naleving van de syndicale rechten en het behoud van toegankelijke en kwaliteitsvolle openbare diensten is broodnodig én goed voor iedereen.

Alternatieven genoeg, #samenkanhetanders!

1 mei zal altijd een broodnodige strijddag zijn zolang burgers in de steek worden gelaten. Zolang individualisme en neoliberalisme boven sociaal welzijn worden geplaatst, steekt hij van wal. Het is daarom dat, meer dan ooit tevoren, onze alternatieven voor een sociaal rechtvaardig beleid nodig zijn.

Lees de volledige speech van Rudy De Leeuw hier.

De Leeuw: “De keuze voor koopkracht bij onze gepensioneerden is een politieke keuze. Het vraagt politieke wil om te investeren in pensioenen waarvan mensen kunnen leven.” Drie jaar geleden lanceerde de voorzitter van het ABVV het voorstel van een minimumpensioen van 1.500 euro. Hij werd toen al breed geruggesteund door leden en militanten. Ondertussen heeft het voorstel nog meer bijval gekregen.

Het is overigens ook een van de speerpunten van de grote pensioenmanifestatie van #16meiPensioenmanifestatie voor waardige pensioenen op een waardige leeftijd”.

Syndicale rechten

Voor Rudy De Leeuw gaat het ook breder dan dat. Zo is democratie meer dan enkel 1 keer te stemmen elke 5 jaar. De Leeuw: “Dat is ook economische democratie, en het recht op sociaal verzet. Er moet een einde komen aan het criminaliseren van sociale en syndicale actie. Of het nu gaat om opkomen voor mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en uitbuiting, of voor de rechten van werknemers.”

Hij pikt het niet langer dat actievoerders en vakbondsmilitanten behandeld worden als criminelen en worden gedagvaard voor strafrechtbanken. Blijf van onze militanten af!

Voor een goed openbaar vervoer, goede zorg en onderwijs

Onze openbare diensten vormen de eerste koopkracht van de burgers. Dat wil zeggen betaalbaar en veilig openbaar vervoer, goed onderwijs, goede infrastructuur en toegankelijke diensten waar iedereen gebruik van kan maken. Als die toegang wordt bemoeilijkt omdat de overheid snijdt in mensen en middelen. “Puur wanbeleid” noemt hij het.

De federale ambtenaren voerden actie voor het behoud van hun rechten. Verworven rechten zijn rechten die wij in het verleden hebben afgedwongen en die gaan over werkomstandigheden. Deze regering - ook als werkgever - pleegt zowat elke dag contractbreuk. In de pensioenen van de ambtenaren, in het statuut, in de werktijden, in de miskenning van het sociaal overleg.

De hele speech kan je hier in bijlage terugvinden.