Regering-Michel duwt werkzoekenden sneller in armoede

donderdag, 20 September 2018
Nieuws

De arbeidsdeal van de regering betekent sneller lagere uitkeringen én verplichte gemeenschapsdienst voor werkzoekenden.

Als de regering van N-VA, Open vld, CD&V en MR zijn arbeidsdeal van juli echt uitwerkt, dan is dit slecht nieuws voor werkzoekenden. De regering-Michel heeft zich immers voorgenomen om de werkloosheidsuitkeringen te sneller te doen dalen. En langdurig werkzoekenden zouden worden verplicht gemeenschapsdienst te doen. Dit zijn hardvochtige beslissingen waar niemand beter van wordt.

1. Er zijn te weinig jobs

Niet iedereen geraakt zomaar aan een job. Ons land telde in mei 490.318 (!) werklozen. Daartegenover staan slechts’ 135.000 openstaande vacatures.

En dan hebben we het nog niet gehad over de abominabele kwaliteit van bepaalde jobs. De afkeer van velen voor bepaalde knelpuntberoepen of -functies, is te wijten aan de slechte kwaliteit van de jobaanbiedingen (een mager loon, slechte arbeidsvoorwaarden).

Daarom houden wij vol dat er ingezet moet worden op werkbaar werk met een robuust contract en een deftig loon. Daarnaast is er het probleem van een gebrekkige afstemming tussen wat bedrijven vragen en de opleidingen voor werkzoekenden. Ook daar moet aan gewerkt worden.

2. Lagere uitkering ➡ minder kansen

Nadat werkloosheidsuitkeringen tijdens de eerste zes maanden iets verhoogd worden, zouden ze door de jobsdeal in de toekomst sneller dalen.

De redenering? Een lagere uitkering zet werkzoekenden sneller aan werk. Dit is je reinste onzin. Het vergroot de kansen op werk niet. Integendeel. Werkzoekenden zijn hierdoor voltijds in de weer met overleven.

Want wie minder inkomen heeft, bespaart. Werkzoekenden zullen hun abonnement op openbaar vervoer en internet opzeggen, hun contacten met anderen op een laag pitje zetten, besparen op gezondheidsuitgaven … Hierdoor verkleinen net hun kansen op een job.

3. Sneller dalende uitkeringen ➡ versnelde armoede

Werkzoekenden moeten nu al te vaak de eindjes aan elkaar knopen met een beschamend laag inkomen (check hier de bedragen). De helft van alle werkzoekenden leeft in armoede

De uitkeringen sneller doen dalen, betekent dat werklozen zich sneller in de derde periode zullen bevinden, waar ze enkel een forfait krijgen in functie van hun gezinssituatie. Dit komt neer op werklozen sneller richting armoede duwen. De minima van derde periode werkloosheid zitten nu onder de armoedegrens!

4. Gemeenschapsdienst is geen werk

En opnieuw schuift de regering de gemeenschapsdienst voor langdurig werkzoekenden naar voren. Ze wil werkzoekenden zo verplichten flutjobs uit te voeren. De taken die worden uitgevoerd, zijn niet alleen denigrerend voor de werklozen, zij geven hen ook geen perspectief op een echte job.

Wat met de belofte van jobs, jobs, jobs? Wat met de belofte de uitkeringen op te trekken tot boven de armoedegrens? Deze regering komt haar beloftes aan de meest kwetsbaren in onze samenleving opnieuw niet na. Meer nog, zodra er begrotingsproblemen zijn of een gebrek aan politieke ambitie, zijn het net die mensen die daarvoor de prijs betalen. Zo kan het niet verder.

Regering-Michel laat geen andere keuze dan sociaal verzet!