RSS http://www.abvv.be/ nl Samen sterk - Stem ABVV - Stem 3 affiche sociale verkiezingen 2024 http://www.abvv.be/423522 <p>Download de affiche 'Samen sterk - Stem ABVV - Stem 3 ' voor de sociale verkiezingen van mei 2024.</p> November 2023 Daan.NELEN@abvv.be http://www.abvv.be/Samen%20sterk%20-%20Stem%20ABVV%20-%20Stem%203%20affiche%20sociale%20verkiezingen%202024 Ondernemingsraad in 't kort http://www.abvv.be/423549 <p>In deze brochure beantwoorden we al je basisvragen over de ondernemingsraad. Hoe verloopt een ondernemingsraad en wie neemt er aan deel?</p> November 2023 Daan.NELEN@abvv.be http://www.abvv.be/Ondernemingsraad%20in%20%26#039;t kort Maak het verschil! Word kandidaat bij de sociale verkiezingen http://www.abvv.be/423525 <p>Zin om verandering te brengen in je bedrijf? Gedreven om het verschil te maken voor je collega’s?</p> September 2023 Daan.NELEN@abvv.be http://www.abvv.be/Maak%20het%20verschil%21%20Word%20kandidaat%20bij%20de%20sociale%20verkiezingen ABC van de procedure sociale verkiezingen http://www.abvv.be/423524 <p>Deze brochure geeft je een duidelijk beeld van het verloop van de sociale verkiezingen.</p> September 2023 Daan.NELEN@abvv.be http://www.abvv.be/ABC%20van%20de%20procedure%20sociale%20verkiezingen Verlofmogelijkheden voor werkende ouders http://www.abvv.be/423516 <p>Of het nu gaat om een zwangerschap, adoptie of pleegzorg, een kind krijgen roept veel vragen op. </p> <p>Deze brochure: </p> September 2023 geeraard.peeters@abvv.be http://www.abvv.be/Verlofmogelijkheden%20voor%20werkende%20ouders Vrouwen én mannen, samen sterk voor álle collega’s http://www.abvv.be/423548 <p>Evenwichtige beslissingen over loon, werkuren, contracten, veiligheid … komen er enkel via evenwichtige vertegenwoordiging.</p> September 2023 Daan.NELEN@abvv.be http://www.abvv.be/Vrouwen%20%C3%A9n%20mannen%2C%20samen%20sterk%20voor%20%C3%A1lle%20collega%E2%80%99s De koopkrachtpremie http://www.abvv.be/423470 <p>Een extra in tijden van loonblokkering. Via KB heeft de regering de modaliteiten van de koopkrachtpremie vastgelegd.</p> mei 2023 geeraard.peeters@abvv.be http://www.abvv.be/De%20koopkrachtpremie Pensioenen: waarom een voorwaarde 'effectieve tewerkstelling' nadelig is voor vrouwen http://www.abvv.be/423450 <p>Sommige regeringsleden willen de toegang tot het minimumpensioen afhankelijk maken van 5.000 dagen feitelijke arbeid gedurende een loopbaan.</p> Maart 2023 pieter.staes@abvv.be http://www.abvv.be/Pensioenen%3A%20waarom%20een%20voorwaarde%20%26#039;effectieve tewerkstelling&#039; nadelig is voor vrouwen Sociale dumping: jullie hebben rechten http://www.abvv.be/423444 <p>Bent u een werknemer afkomstig uit een land van de Europese Unie en hebt u vragen over uw rechten?</p> Maart 2023 pieter.staes@abvv.be http://www.abvv.be/Sociale%20dumping%3A%20jullie%20hebben%20rechten Automatische loonindexering - Veel gestelde vragen http://www.abvv.be/423403 <p>België kent een systeem van automatische loonindexering.</p> Januari 2023 geeraard.peeters@abvv.be http://www.abvv.be/Automatische%20loonindexering%20-%20Veel%20gestelde%20vragen Sociaal-economische barometer 2022 http://www.abvv.be/423400 <p>In de sociaaleconomische barometer van dit jaar maakt het ABVV de sociaal-economische stand van het land op.</p> Januari 2023 geeraard.peeters@abvv.be http://www.abvv.be/Sociaal-economische%20barometer%202022 Hoe (on)gezond is je onderneming? http://www.abvv.be/423322 <p>Vakbondsvertegenwoordigers in ondernemingsraden (OR) worden regelmatig geconfronteerd met economische en financiële bedrijfsgegevens.</p> Augustus 2022 pieter.staes@abvv.be http://www.abvv.be/Hoe%20%28on%29gezond%20is%20je%20onderneming Pensioenen: hoe zit het nu? http://www.abvv.be/423312 <p>Nu de regering de pensioenhervorming voorbereidt, maakt het ABVV – in tien vragen en antwoorden – de stand van zaken op over de pensioenen: leeftij</p> Juli 2022 pieter.staes@abvv.be http://www.abvv.be/Pensioenen%3A%20hoe%20zit%20het%20nu 10 werven voor de komende 4 jaar http://www.abvv.be/423294 <p>Het ABVV gaat voor meer solidariteit en gelijkheid na corona.</p> Juni 2022 pieter.staes@abvv.be http://www.abvv.be/10%20werven%20voor%20de%20komende%204%20jaar Onze rechten, onze strijd - vakbondsvrijheden ABVV http://www.abvv.be/423287 <p>De democratie, zowel politiek als economisch, blijft kwetsbaar.</p> Juni 2022 pieter.staes@abvv.be http://www.abvv.be/Onze%20rechten%2C%20onze%20strijd%20-%20vakbondsvrijheden%20ABVV Syndicalist geen crimineel http://www.abvv.be/423260 <p>Het is aan ons om sociale vooruitgang te bewaken, want die is er echt niet vanzelf gekomen.</p> mei 2022 pieter.staes@abvv.be http://www.abvv.be/Syndicalist%20geen%20crimineel%20 Jullie hebben rechten // Onderaannemer = volwaardige werknemer http://www.abvv.be/423227 <p class="Pa0">Sociale dumping is het geheel aan praktijken dat door sommige werkgevers wordt toegepast om ‘kosten’ en ‘lasten’ tot een strikt minimum</p> Maart 2022 pieter.staes@abvv.be http://www.abvv.be/Jullie%20hebben%20rechten%20//%20Onderaannemer%20%3D%20volwaardige%20werknemer Ik engageer mij in mijn Europese ondernemingsraad: de 10 onmisbare sleutels http://www.abvv.be/423218 <p>Deze brochure is bestemd voor de nieuw verkozenen in bestaande Europese ondernemingsraden (EOR). Met deze brochure in de hand zijn de werknemersver</p> Maart 2022 pieter.staes@abvv.be http://www.abvv.be/Ik%20engageer%20mij%20in%20mijn%20Europese%20ondernemingsraad%3A%20de%2010%20onmisbare%20sleutels Herstructureringen: handleiding voor delegees http://www.abvv.be/423214 <p>Een collectief ontslag is één van de meest ingrijpende en dramatische gebeurtenissen voor een vakbondsvertegenwoordiger.</p> Maart 2022 pieter.staes@abvv.be http://www.abvv.be/Herstructureringen%3A%20handleiding%20voor%20delegees Sociaal-economische barometer 2021 http://www.abvv.be/423160 <p>De sociaal-economische barometer 2021 probeert de cijfers aan te leveren om een stand van zaken op te maken.</p> December 2021 geeraard.peeters@abvv.be http://www.abvv.be/Sociaal-economische%20barometer%202021