Inhoud

Het ABVVV Limburg werft aan

Polyvalent Consulent Grensarbeid (m/v/x)

Contract onbepaalde duur

Het ABVV-Limburg is een werknemersorganisatie met ruim 100.000 leden, met als opdracht de belangenbehartiging van de werknemers en de sociaal uitkeringsgerechtigden. 
Wij zijn op zoek naar een Consulent Grensarbeid!

De consulent Grensarbeid staat in voor het leveren van correct advies en administratieve ondersteuning aan grensarbeiders op het vlak van arbeids-, sociaal zekerheids- en belastingrecht in Nederland en België teneinde op een klantvriendelijke manier de dienstverlening aan zowel grensarbeiders als toekomstig grensarbeiders te garanderen.
De consulent verzorgt dienstverlening over meerdere kantoren binnen Limburg in overleg met de leidinggevende.
Je deelt onze waarden als socialistische vakbond.

De taakinhoud

Staat de leden bij in materie en arbeidsgerichte vragen verbonden aan grensarbeid:

 

 • Nederlandse belastingen: Aangiftes, bezwaren, Ninbi, ‘voorlopige heffingskortingen’, opvolging van toeslagen, vrijstelling loonheffing op bedrijfspensioen, WAO/WIA- hiaat verzekering, vervroegd pensioen of AOW-uitkering bij belastingdienst NL, Compensatievergoeding,…
 • Belgische belastingen: Invullen Belgische belastingaangifte, aantekenen en opvolgen bezwaar op Belgische belastingen, Belgische belastingaangifte niet inwoners (BNI),…
 • Arbeids-en sociaalrecht Nederland: Vorderen van achterstallige lonen, vakantietoeslag enz, Advies en begeleiding m.b.t. arbeidsconflicten, Tussenkomst regularisatie bij RSZ indien tewerkstelling in 2 landen, Tussenkomst bij FPD of SVB, Gegevens opvragen bij bedrijfspensioenfondsen, Advies bij aangaan Nederlandse arbeidsovereenkomst,….
 • Non-actieve grensarbeiders (invaliden of gepensioneerden): Informeren over opbouw ouderdomspensioen, opvragen arbeidsverleden in NL en gegevens opvragen bij bedrijfspensioenfondsen, Invaliditeitsdossier opmaken en doorsturen naar FNV voor juridische tussenkomst,…
 • Nieuwe (leden) grensarbeiders: Informeren en adviseren betreft de sociale zekerheid, fiscaliteit bij werken in Nederland en of in 2 landen, Sofinummer/BSN aanvragen, ziekteverzekering afsluiten bij zorgverzekeraar in Nederland, wat te doen bij ziekte en langdurige ziekte. Informeren over kinderbijslag, werkloosheid, pensioenopbouw. Advies bij aangaan van een arbeidsovereenkomst Nederland.
 • Dagelijkse administratieve taken en telefonische dienstverlening verbonden aan de dienst en werking grensarbeid.

Diploma

 • Bachelor maatschappelijke richting of gelijkwaardig door ervaring
 • Andere relevante opleidingen en/of ervaringen

Technische competenties

(deels aanwezig – deels te ontwikkelen door vorming en opleiding door ons aangeboden)

 • Kennis van de structuur en de werking van het ABVV
 • Kennis van de Nederlandse en Belgische belastingwetgeving
 • Kennis van de Nederlandse wetgeving rond pensioen, sociale zekerheid, gezondheidszorg.
 • Kennis van courante informaticatoepassingen
 • Kennis van de sociale kaart in Limburg
 • Kennis van de sociale wetgeving
 • Kennis van het Nederlands
 • Kennis van het Frans en het Engels (mondeling)

Persoonsgebonden competenties

 • Organisatiebetrokkenheid
 • Klantgericht werken
 • Betrouwbaar werken
 • Samenwerken
 • Analyseren
 • Omgaan met stress
 • Mondeling communiceren
 • Actief luisteren
 • Leerbereidheid
 • Zorgvuldig werken

 

Bijkomende vereisten

 • Syndicaal ingesteld
 • In het bezit van rijbewijs B en een eigen wagen
 • Flexibel om op verschillende locaties in Limburg te werken

 

Wij bieden

Een voltijdse (36u/w) overeenkomst van onbepaalde duur, een competitief loon en verschillende extralegale voordelen.

Procedure

Stuur vóór 11/05/2022 een motivatiebrief en CV naar:
ABVV-Limburg
Jeff Van de Velde
Gouverneur Roppesingel 55
3500 Hasselt
sollicitatie.limburg@abvv.be

Wij selecteren op basis van kwaliteiten en competenties!