28.02.2018

ACV, ABVV en ACLVB zijn de procedure gestart bij de Raad van State tegen de regeringsingrepen die de gelijkstellingen van periodes van werkloosheid en SWT voor het pensioen beperken en ingrijpt in de eenheid van loopbaan.

28.02.2018

Het ABVV wijst erop dat de RVA het enkel heeft over de uitkeringsgerechtigde werklozen. Daarnaast is er ook een grote groep werkzoekende werklozen die geen recht heeft op uitkeringen, en dus door de RVA niet wordt meegeteld.

23.02.2018

Rudy De Leeuw, voorzitter van het ABVV en in die hoedanigheid Regent bij de Nationale Bank van België, heeft het verslag van de NBB niet onderschreven.

12.02.2018

Naar aanleiding van 20 jaar Wet Renault, dringt het ABVV aan op een grondige bijsturing in het belang van de werknemers van morgen.

31.01.2018

Het wetgevend kader moet zieke werknemers begeleiden die het werk willen hervatten. Het mag niet misbruikt worden als ontslagmachine. Dat is echter wat er nu gebeurt.

29.01.2018

Naar maandelijkse gewoonte pakt de RVA uit met een hoera-bericht over de daling van het aantal werklozen. Het ABVV wijst erop dat de RVA het enkel heeft over de uitkeringsgerechtigde werklozen.

22.01.2018

Wat de vakbonden vreesden bij het opleggen van de loonwet in 2017 wordt nu bevestigd.

19.01.2018

Voor het ABVV zijn jobs met 0 bijdragen, 0 rechten, 0 garanties en 100% sociale dumping onaanvaardbaar en sociaal onrechtvaardig

15.01.2018

De vakbonden leggen nogmaals de nadruk op een aantal elementen die een solidair, coherent en sterker pensioenstelsel waarborgen.