2021

Structurele oplossingen zijn nodig!

Het ACV en het ABVV zijn opgelucht dat de sans-papiers in dorst- en hongerstaking hun actie konden opschorten.

Hongerstaking mensen zonder papieren: moeten er eerst doden vallen?

Moeten er eerst doden vallen vooraleer de regering tot besef komt dat het vluchtelingenbeleid moet veranderd worden? Een eenvoudig, maar pijnlijk surrealistisch voorbeeld van hoe het fout loopt.

Voor een menselijk beleid

De campagne ‘We are Belgium too’, die door enkele sans-papiers op 11 maart werd gelanceerd en die op steun kon rekenen van meer dan 100 organisaties waaronder het ABVV, verzamelde om en bij de 28.000 handtekeningen.

ABVV keurt sociaal akkoord met historisch kleine meerderheid goed

Het federaal comité van het ABVV stemde vandaag over het ontwerp van sociaal akkoord dat op 8 juni door de Groep van 10 werd bereikt.

Ramp bouwwerf Antwerpen vraagt uitgebreid onderzoek en onderstreept de nood aan versterking inspectie

Het ABVV betuigt zijn solidariteit met de familie en naasten van de 5 dodelijke slachtoffers en de gewonden op een bouwwerf in Antwerpen.

Marc Goblet, altijd een vakbondsman

Met veel droefheid namen we vandaag kennis van het overlijden van kameraad Marc Goblet, voormalig algemeen secretaris van het ABVV. Marc werd 64 jaar oud

IPA – het is erop of eronder

De vertegenwoordigers van de vakcentrales en interprofessionele afdelingen van het ABVV kwamen vandaag bijeen voor een stand van zaken m.b.t. de onderhandelingen voor een IPA 21-22. Bij wat op tafel ligt, kunnen we niet anders dan vaststellen dat er voor de werknemers geen evenwichtige maatregelen zitten.

Maak dringend werk van regularisatie mensen zonder papieren

Het ABVV is tevreden met de uitspraak van het Brusselse hof van beroep in het zogenaamde solidariteitsproces.

100 jaar geleden werd het stakingsrecht gedecriminaliseerd. Maar waar staan we vandaag?

Dag op dag een eeuw geleden, op 24 mei 1921, besloot de Belgische wetgever artikel 310 van het Strafwetboek, dat deelname aan een staking strafbaar stelde, af te schaffen.

Geen loonnorm zonder vooruitgang voor het minimumloon

Het Federaal Comité van het ABVV kwam gisteren (18/5) samen via videoconferentie.