Corona

Opheffing bankgeheim is eerste stap richting meer fiscale rechtvaardigheid

Om het hoofd te kunnen bieden aan de sociale en economische gevolgen van de coronacrisis heeft de overheid een reeks buitengewone uitgaven moeten doen. De vraag die zich nu stelt is wie de factuur zal betalen.

Dreigend tekort in de sociale zekerheid nu aanpakken

Op termijn dreigt er een tekort van minstens 10 miljard euro in onze sociale zekerheid. Het spreekt voor zich dat dit tekort moet opgevangen worden, maar dan wel op een structurele manier.

Creëer een veilige werkomgeving in plaats van werknemers onnodig te testen

Het is verbijsterend dat het kabinet van mevrouw De Block van oordeel is dat een bedrijf keel- en neustesten kan aanbieden aan het personeel en daarvoor een contract kan afsluiten met klinische laboratoria. Op deze manier wordt een onwettig parallel circuit gecreëerd met de arbeidsgeneeskunde.

ABVV verzet zich tegen het rechtsliberaal-patronaal offensief

We roepen op tot respect en gezond verstand. We stellen voor om de oude recepten uit het verleden los te laten, die zijn immers al inefficiënt en gevaarlijk gebleken voor onze solidariteits- en beschermingssystemen.

Het ABVV stelt vast dat de heropstart niet overal probleemloos verloopt

Het ABVV stelt vast dat sommige werkgevers het nalaten om de nodige maatregelen te treffen die de veiligheid en de gezondheid van hun werknemers moeten waarborgen.

Grote ABVV-enquête over coronavirus en werk

De coronacrisis heeft een zware impact op werknemers, zowel tijdelijk werklozen als werknemers die aan het werk blijven. Het ABVV eist een sociaal noodplan voor een veilige werkhervatting en meer zekerheid voor de toekomst.

ABVV vraagt verhoogde uitkeringen opdat corona-ouderschapsverlof voor iedereen een effectieve optie wordt

Het ABVV dringt aan op verhoogde uitkeringen zodat het recht op corona-ouderschapsverlof ook financieel toegankelijk wordt voor iedereen.

Geleidelijke heropstart – ABVV focust op veiligheid werknemers en rol sociaal overleg

De gids voor de geleidelijke afbouw van de afzonderingsmaatregelen is een referentiewerk dat moet beschouwd worden als een minimumstandaard. Sociale overlegorganen moeten betrokken worden en de inspecties moeten hun rol kunnen spelen.

Voorstel Muylle te beperkt voor combo-ouders

Deze groep heeft het inderdaad zwaar en het is goed dat er nu een signaal komt, maar niet alleen bij hen staat de boog op springen.

Sociale bescherming lijdt ook onder coronacrisis

De vakbonden eisen dat er evenwicht komt in het crisisbeleid, met respect voor de bijkomende vragen van werknemers naar bescherming tegen gezondheidsrisico’s en naar adequate sociale bescherming.