Geen 359 538 maar wel 514 184 werklozen in mei 2020

Eerder deze week maakte de RVA de werkloosheidscijfers van mei 2020 bekend. Het aantal uitkeringsgerechtigde werklozen steeg met 16,5% tegenover mei vorig jaar.

Opheffing bankgeheim is eerste stap richting meer fiscale rechtvaardigheid

Om het hoofd te kunnen bieden aan de sociale en economische gevolgen van de coronacrisis heeft de overheid een reeks buitengewone uitgaven moeten doen. De vraag die zich nu stelt is wie de factuur zal betalen.

Dreigend tekort in de sociale zekerheid nu aanpakken

Op termijn dreigt er een tekort van minstens 10 miljard euro in onze sociale zekerheid. Het spreekt voor zich dat dit tekort moet opgevangen worden, maar dan wel op een structurele manier.

De nood aan een vaccin tegen de sociale crisis is bijzonder hoog

Het ABVV voerde vandaag actie voor het gebouw van de Nationale Bank onder de slogan “een vaccin tegen de sociale crisis”.

Werknemers halen slag thuis: ook arbeidsongeschiktheidsuitkeringen opgetrokken tot 70% van het brutoloon

Een mooie syndicale overwinning: voor lage en middelhoge lonen worden de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen tijdelijk aanzienlijk verhoogd. Zo komen ze op de hoogte van de uitkeringen tijdelijke werkloosheid die omwille van de coronacrisis al verhoogd werden tot 70%.

Thierry Bodson kandidaat als voorzitter ABVV

Het federaal bureau van het ABVV van 9 juni stelde vast dat Robert Vertenueil zijn mandaat als voorzitter ter beschikking stelde en stemde in met de opvolgingsprocedure conform de statuten van het ABVV.

Sociale actie met respect voor gezondheidsmaatregelen kan en moet kunnen

De 1.500 werknemers van Swissport en hun families beleven zware tijden

ABVV kiest binnenkort een nieuwe Voorzitter

Het proces van verkiezingen voor een nieuwe voorzitter dient te worden gestart.

Creëer een veilige werkomgeving in plaats van werknemers onnodig te testen

Het is verbijsterend dat het kabinet van mevrouw De Block van oordeel is dat een bedrijf keel- en neustesten kan aanbieden aan het personeel en daarvoor een contract kan afsluiten met klinische laboratoria. Op deze manier wordt een onwettig parallel circuit gecreëerd met de arbeidsgeneeskunde.

ABVV verzet zich tegen het rechtsliberaal-patronaal offensief

We roepen op tot respect en gezond verstand. We stellen voor om de oude recepten uit het verleden los te laten, die zijn immers al inefficiënt en gevaarlijk gebleken voor onze solidariteits- en beschermingssystemen.