Corona

Het ABVV stelt vast dat de heropstart niet overal probleemloos verloopt

Het ABVV stelt vast dat sommige werkgevers het nalaten om de nodige maatregelen te treffen die de veiligheid en de gezondheid van hun werknemers moeten waarborgen.

Grote ABVV-enquête over coronavirus en werk

De coronacrisis heeft een zware impact op werknemers, zowel tijdelijk werklozen als werknemers die aan het werk blijven. Het ABVV eist een sociaal noodplan voor een veilige werkhervatting en meer zekerheid voor de toekomst.

ABVV vraagt verhoogde uitkeringen opdat corona-ouderschapsverlof voor iedereen een effectieve optie wordt

Het ABVV dringt aan op verhoogde uitkeringen zodat het recht op corona-ouderschapsverlof ook financieel toegankelijk wordt voor iedereen.

Geleidelijke heropstart – ABVV focust op veiligheid werknemers en rol sociaal overleg

De gids voor de geleidelijke afbouw van de afzonderingsmaatregelen is een referentiewerk dat moet beschouwd worden als een minimumstandaard. Sociale overlegorganen moeten betrokken worden en de inspecties moeten hun rol kunnen spelen.

Voorstel Muylle te beperkt voor combo-ouders

Deze groep heeft het inderdaad zwaar en het is goed dat er nu een signaal komt, maar niet alleen bij hen staat de boog op springen.

Sociale bescherming lijdt ook onder coronacrisis

De vakbonden eisen dat er evenwicht komt in het crisisbeleid, met respect voor de bijkomende vragen van werknemers naar bescherming tegen gezondheidsrisico’s en naar adequate sociale bescherming.

ABVV - ACV - ACLVB - HVW: Uitkering tijdelijke werkloosheid: uitbetalingsinstellingen betalen pas als het dossier volledig is

Om een uitkering tijdelijke werkloosheid te kunnen uitbetalen, moeten de uitbetalingsinstellingen een volledig dossier hebben: een aanvraag van de werknemer, maar ook een aangifte van de werkgever.

Stop misbruik: Gewaarborgd loon in geval van ziekte is een fundamenteel recht voor werknemers

ACV, ABVV en ACLVB worden meer en meer aangesproken door werknemers die niet kunnen werken wegens ziekte en die door hun werkgever toch niet het gewaarborgd loon worden betaald.

Tijdelijke werkloosheid: vereenvoudigd, niet automatisch

De aanvraagprocedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is vereenvoudigd en versneld, maar verloopt niet automatisch. De werkgever moet nog altijd aangifte doen. En de werknemer moet een uitbetalingsinstelling kiezen.