19.12.2018

Het ABVV heeft akte genomen van de vraag tot ontslag van de minderheidsregering van Eerste minister Charles Michel

08.01.2019

In navolging van de lidstaten België, Nederland en Luxemburg willen de respectievelijke vakbonden (ABVV, ACV, ACLVB, FNV, CNV, VCP, LCGB, OGBL) het zestigjarig bestaan van de Benelux markeren.

18.12.2018

Op de internationale dag van de rechten van de arbeidsmigranten en hun familieleden organiseren het ACV, het ABVV, CIRE, de Coördinatie mensen zonder papieren, Fairwork Belgium en Vluchtelingenwerk Vlaanderen een colloquium.

17.12.2018

Het ABVV roept de Kamerleden op om deze grondige liberalisering van ons economisch stelsel niet op een drafje goed te keuren.

12.12.2018

Met het handelsakkoord ‘nieuwe stijl’ tussen de Europese Unie en Japan, dat morgen in het Europees Parlement ter stemming wordt gebracht, maakt de EU duidelijk dat ze vaart wil zetten met de vrije handelsakkoorden. Eens te meer wordt voorbij gegaan aan de terechte kritiek van de burgers, de vakbonden en de sociale bewegingen.

10.12.2018

Het politieke circus en daarbij horende mediacircus dat de werknemers de jongste dagen hebben meegemaakt, kent eindelijk een ontknoping.

04.12.2018

Het rapport erkent de nood aan waardige pensioenen, het belang van preventie en eindeloopbaanregelingen maar gaat ook voorbij aan enkele essentiële punten zoals het budget en de verantwoordelijkheid van werkgevers

04.12.2018

Het rapport erkent de nood aan waardige pensioenen, het belang van preventie en eindeloopbaanregelingen maar gaat ook voorbij aan enkele essentiële punten zoals het te beperkt budget en de grote verantwoordleijkheid van werkgevers

28.11.2018

De Internationale arbeidsorganisatie berekende dat de Belgische werknemers de afgelopen drie jaar 2,3% aan koopkracht verloren.

08.11.2018

ABVV, ACV en ACLVB verzetten zich tegen de optrekking van de leeftijd van 55 jaar naar 60 jaar voor het recht op uitzonderingslandingsbanen dat de regering besloot in haar jobsdeal.