04.10.2018

De bruuske inperking van de toegang tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag veegt de verwachtingen van heel wat mensen opzij.

27.03.2018

Het ABVV wijst erop dat de RVA het enkel heeft over de uitkeringsgerechtigde werklozen. Daarnaast is er ook een grote groep werkzoekende werklozen die geen recht heeft op uitkeringen, en dus door de RVA niet wordt meegeteld.