12.12.2019

We trokken de straat op met onze campagne 'Fight for 14', we hielden militantenbijeenkomsten en sensibiliseerden op markten, festivals, aan universiteiten en aan fabriekspoorten. Nu hebben we het debat naar de politieke arena gebracht. Want een hoger minimumloon is sociaal en economisch noodzakelijk.

22.10.2019

Het ABVV geeft niet toe aan chantage en verwerpt de aalmoes die op tafel ligt, namelijk een schamele verhoging van het minimumloon met 1,1%. De onzekerheid en onduidelijkheid over verdere stappen, én het feit dat de werkgeversorganisaties deze minieme verhoging van het interprofessioneel minimumloon koppelen aan een ingreep op de opzegvergoedingen beantwoorden niet aan de legitieme verwachtingen van de werknemers. Wij blijven gaan voor een deftige verhoging van de laagste lonen.

07.10.2019

Met het oog op meer kwaliteit en zekerheid vestigen we met nieuwe cijfers in onze ‘sociaal-economische barometer 2019’, de aandacht op de onrustwekkende economische situatie, de achteruitgang van de koopkracht, een sociale zekerheid onder zware druk en een budgettair verontrustende situatie.

29.05.2019

Na 26 mei staat één ding vast en dat is dat de werknemers en uitkeringsgerechtigden verandering willen.

08.05.2019

Op 14 mei mobiliseert het ABVV met de duidelijke eis voor meer koopkracht en een einde aan de toenemende ongelijkheid.

06.05.2019

Dag na dag wordt steeds meer duidelijk dat – zoals het ABVV al maanden aangeeft – het sociaal en economisch beleid van de regering-Michel een mislukking is

02.05.2019

Naar maandelijkse gewoonte pakt de RVA uit met cijfers over de daling van het aantal werklozen.

02.04.2019

De sociale gesprekspartners in de NAR hebben gisteren – maandag 1 april – afspraken gemaakt om de welvaartsenveloppe en een aantal cao’s om te zetten in teksten.

29.03.2019

Het Federaal comité van het ABVV heeft zich dinsdag uitgesproken over het ontwerp van interprofessioneel akkoord. Dat ontwerp bevatte een aantal positieve zaken zoals enkele verbeteringen voor de eindeloopbaanregelingen SWT en landingsbanen.

20.02.2019

Met het oog op een toenemende precariteit, de groeiende armoede en groter wordende ongelijkheden, legt het ABVV een reeks projecten en concrete, vernieuwende voorstellen nu al op de tafel van de volgende regering.