29.10.2020

Het ABVV vraagt noodmaatregelen. Indien de regering nog een totale lockdown wil voorkomen, moet ze hardere taal spreken en harder optreden bij controles van ondernemingen die de basisregels met de voeten blijven treden.

07.09.2020

Een gerechtsdeurwaarder inroepen, een beroep doen op externe medewerkers, stakers onder druk zetten en intimideren…

23.06.2020

Het ABVV voerde vandaag actie voor het gebouw van de Nationale Bank onder de slogan “een vaccin tegen de sociale crisis”.

28.05.2020

Het is verbijsterend dat het kabinet van mevrouw De Block van oordeel is dat een bedrijf keel- en neustesten kan aanbieden aan het personeel en daarvoor een contract kan afsluiten met klinische laboratoria. Op deze manier wordt een onwettig parallel circuit gecreëerd met de arbeidsgeneeskunde.

05.05.2020

Het ABVV stelt vast dat sommige werkgevers het nalaten om de nodige maatregelen te treffen die de veiligheid en de gezondheid van hun werknemers moeten waarborgen.